Sveriges Kvinnolobby avvisar FN-generalens förslag till femte världskonferens.

”Vi avvisar FN:s iniativ till femte världskonferens”

2012-06-12 | Sveriges Kvinnolobby padlock

OPINION

”Vi delar jämställdhetsminister Nyamko Sabunis uttalande att förslaget till en femte världskonferens på regeringsnivå kritiskt måste skärskådas.”
Det skriver en rad organisationsrepresentanter från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om FN:s 56:e Kvinnokommission.

Kvinnorörelsen tar initiativ när kvinnors rättigheter hotas – Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om FN:s 56:e Kvinnokommission

Mötesdeltagare vid Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte av FN:s 56:e Kvinnokommission uttrycker vår besvikelse över att årets session inte resulterade i gemensamma överenskommelser. Resultatet ser vi som ett tecken på att kvinnors rättigheter runt om i världen motarbetas på ett för oss oroande sätt.

Vi avvisar det initiativ som FN:s generalsekreterare tagit till en femte världskonferens. Initiativet möts inte av den entusiasm som förväntades komma från kvinnorörelsen. Vår klara uppfattning är att om Pekingplattformen öppnas för förhandlingar kommer kvinnors rättigheter försvagas och tidigare gjorda överenskommelser riskerar att tillintetgöras.

Vi delar jämställdhetsminister Nyamko Sabunis uttalande i Svenska Dagbladet den 17 april 2012 om att förslaget till en femte världskonferens på regeringsnivå kritiskt måste skärskådas.

Vi menar att initiativ krävs för att mobilisera för kvinnors rättigheter och för att förbättra genomförandet av Pekingplattformen, i Norden, i Europa och i världen. Vi vill uppmärksamma regeringen på den styrka och potential som finns hos kvinnorörelsen och andra kvinnorättsaktörer i det civila samhället.

Kvinnorörelsen har spelat en avgörande roll för att öka kvinnors handlingsutrymme och stärka kvinnors positioner. De starka överenskommelser som Pekingplattformen bär förklaras till stor del av kvinnors engagemang och aktiva delaktighet i antagandet av överenskommelserna.

När de stater som vill kringskära kvinnors liv och rättigheter nu utövar stort inflytande i internationella förhandlingar, är det viktigare än någonsin att ta till vara den kunskap och kraft som finns inom den globala kvinnorörelsen.

FN:s Kvinnokommission är fortsatt viktig, men de progressiva krafterna måste agera enat om förverkligandet av kvinnors fulla och odelbara mänskliga rättigheter ska förverkligas.

Sveriges Kvinnolobby har tagit initiativ till att i samarbete med den nordiska kvinnorörelsen beslutsamt kraftsamla i en stor kongress med syfte att vända den negativa trenden. Vi har påbörjat arbetet med Nordiskt Forum Malmö 2014 – New action on women’s rights. Beijing platform for action är ett kraftfullt dokument som vi vill förverkliga genom ett forum för framsteg.

Sveriges regering inbjuds att stödja detta arbete.


Stockholm 12 juni 2012,


Monica Cristea, Riksförbundet internationella föreningen för invandrarkvinnor, RIFFI

Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby

Marina Davidsson, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor KSAN

Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet

Helena Hellström Gefvert, Miljöpartiets jämställdhetskommitté

Wiveca Holst, Dea-föreningen

Josefine Karlsson, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Sandra Karlsson, Makalösa Föräldrar

Ewa Larsson, Gröna Kvinnor

Louise Lindfors, Fredrika Bremerförbundet

Inger Malm, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Agneta Norberg, Kvinnor för fred

Solveig Roth Johansson, Sveriges Quinnoråd, SweQ

Aase Smedler, UN Women, Nationell kommitté Sverige

Elvy Svennerstål, Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN

Stephanie Thögersen, Sveriges Kvinnolobby

Margareta Winberg, UN Women, Nationell kommitté Sverige

Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: