Djurrättsalliansens bakverk, Uppsala Pride 2011.

Uppsala Pride – mer än hbtq-kamp

2012-05-15 | Uppsala Prides Samordningsgrupp padlock

OPINION

Liberala ungdomsförbundet, LUF, och Folkpartiet, FP, behöver inte vår hjälp med att sprida sin politik, skriver samordningsgruppen för Uppsala Pride apropå kritiken mot beslutet att inte låta LUF gå med i festivalens parad. De poängterar också att festivalen är partipolitiskt obunden men inte politiskt neutral.

LÄS MER:

LUF Uppsalas pressmeddelande och debattartikel, där bland annat den egna prideparaden Pride för alla lanseras

Annika Hamrud om Pride-rörelsen på Newsmill

Anna Hellgren i Expressen om regnbågens färger

Frida Ohlsson Sandahl resonerar på sin blog

Följ via twitter: #uppsalapride

Uppsala Pride är en partipolitiskt obunden men dock ej en politisk neutral festival. Vi är inte villiga att kompromissa med våra ideologiska ståndpunkter. Vi godkänner våra samarbetspartners för att säkra att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar alla våra arrangemang. Men vi vill inte censurera utan istället hjälpa och utveckla idéer för att skapa ännu intressantare och djupare diskussioner.


Vi i Uppsala Prides Samordningsgrupp beslutade under helgen att vi inte kommer att låta LUF och Folkpartiet att delta som organisationer i vår festival. Vi är väl medvetna om att LUF och Folkpartiet är engagerade i hbtq-frågor och uppskattar givetvis detta. Samtidigt upplever vi dessvärre att det finns mycket i LUF och Folkpartiets politik som direkt motverkar den kamp som vi för.


Uppsala Pride anser att LUF och Folkpartiets politik främjar förtryckande strukturer och orättvisor i samhället som vi inte kan stödja och som vi inte vill ge utrymme för på vår festival. Vi har med utgångspunkt i detta och genom en demokratisk process beslutat oss för att vi inte vill tillåta LUF och Folkpartiet att delta på Uppsala Pride.

Uppsala Pride motsätter sig inte bara diskriminering och förtryck av hbtq-personer utan alla former av diskriminering och förtryck. Detta är i linje med ett intersektionellt förhållningssätt där en inte ser hbtq-kampen som en isolerad sakfråga utan i stället som en del av ett större sammanhang. Den som är intresserad av att läsa mer om vårt mål och våra ståndpunkter kan ta del av Uppsala Prides vision på vår hemsida. Uppsala Prides vision uppdaterades och publicerades av Uppsala Prides Samordningsgrupp den 6 mars i år och har alltså sedan dess varit tillgänglig för allmänheten att ta del av.


Vår vision beskriver vår utopi men deltagande organisationer i festivalen måste naturligtvis inte hålla med om allt som står där – det vore en fullständig omöjlighet. Vi vill dock uppmärksamma att vi är en socialistisk och antikapitalistisk organisation som bland annat tar avstånd från militären och vapenproduktion. Vi tycker att det är viktigt att de organisationer som deltar i festivalen kan stå bakom våra allra mest grundläggande politiska värderingar.


Uppsala Pride är inte villiga att kompromissa med våra ideologiska ståndpunkter; vi tillåter inte sponsorer och bidragsgivare att påverka festivalens politiska innehåll. Uppsala Pride 2012 har inte blivit finansierade av några politiska partier. Festivalen har inte några medarrangörer men däremot en lång lista samarbetspartners som på ett eller annat sätt deltar. Arbetarnas Bildningsförbund är i år festivalens enda sponsor.

Då Uppsala Pride är en ideell festival som helt och hållet är uppbyggd av volontärt engagemang förbehåller vi oss rätten att skapa de rum som vi själva önskar. Som antikapitalister förbehåller vi oss således rätten att anordna en antikapitalistisk festival. I egenskap av ideellt arbetande volontärer som på vår fritid har slitit hårt med att göra denna festival möjlig anser vi oss ha rätten att själva bestämma vilka organisationer som vi stödjer och ger utrymme för.


Vi vill skapa ett forum där de röster som ofta exkluderas från det offentliga rummet får komma till tals. LUF och Folkpartiet upptar stort utrymme i den offentliga debatten och behöver inte vår hjälp med att sprida sin politik. Vi uppmuntrar därför LUF och Folkpartiet att söka sig till andra forum.


Vi uppmuntrar privatpersoner att delta i vår festival och vår parad men inte som representanter för organisationer vars politiska ståndpunkter strider mot Uppsala Prides vision.

Vi välkomnar reflektion och diskussion kring politiska ideologier, särskilt med förtryck och intersektionalitet i åtanke, men uppmuntrar dem som vill delta i dessa diskussioner att göra det på ett respektfullt sätt.

Om ni har några synpunkter eller frågor ber vi er att höra av er till oss på uppsalapride@gmail.com.


Vi hoppas att så många som möjligt vill ta del av Uppsalas i särklass finaste och färggladaste tillställning.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: