Under fem års tid ska Irene Molina, med flera, studera 50 år av svensk bostadspolitik ur ett intersektionellt perspektiv.

”Höj era röster i denna debatt!”

2012-04-17 | Irene Molina, Föreningen Antirasistiska akademin, ArA padlock 12

OPINION

Under tisdagen krävde Afrosvenskarnas riksförbund kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths avgång för hennes deltagande i Makode Aj Lindes konstverk på World Art Day. Nu ställer sig Antirasistiska Akademin, genom professor Irene Molina, bakom kravet på ministerns avgång och uppmanar fler att följa deras exempel.

Antirasistisk Akademi, ARA, är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Organisationen ska medverka i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället.


Rapportering och debatt om #tårtan:

The missing ingredient in Sweden’s racist-misogynist cake

Tårtkalaset är ett uttryck mot rasism

Afrosvenskarnas riksförbund: Avgå Liljeroth

Kräver fortfarande Liljeroths avgång

Besvikna efter möte med kulturministern

Reinfeldt uppmanas ta avstånd

In Sweden, firestorm over cake art installation, Aljazeera

Rasism, våld och provokation i konsten, The whory spirit

Därför är Makode Aj Lindes könsstympningstårta årets största svenska konstögonblick, Rodeo

En osmaklig och rasistisk nidbild

Al Jazeera: Firestorm over cakeart installation

Five ways to eat your racist cake and have it too

Cut vaginas, black faces and art


Moderna museet tydliggör sin roll.

I dagarna gick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på World Art Day på Moderna museet för att skära en tårta som föreställer en naken svart kvinna. Hon hade i uppdrag att ”könsstympa” tårtan som presenterades som ett konstverk. Tårtan föreställde en svart kvinnlig överkropp, vars huvud spelades av en skådespelare som skrek varje gång kniven karvade bort en bit av hennes kropp.

De inbjudna, däribland kulturministern, skulle rent symboliskt stympa en svart kvinna under festliga former. Publiken festade och skrattade som om detta var en kulturyttring helt avskärmad från kolonialism och rasism. Evenemanget sades vara en hyllning till ”den fria konsten” men kan inte tas ur sitt sammanhang.

Tårtan som är signerad Makode Aj Linde, Marianne Lindberg de Geer och flera andra konstnärer, var en gåva från KRO, de svenska konstnärernas intresseförening. Verket refererar bland annat till Venus Noire, filmen om Saartje Baartman, den så kallade "Hottentot Venus".


Exotiserande välvilja och antirasistisk färgblindhet

Det förefaller som att den vita svenska intellektuella kultureliten tror sig vara frigjord och stå över alla rasistiska yttringar. Moderna museet har ju även tidigare visat sig "avantgardistisk" i dessa sammanhang. När utställningen Africa Remix ägde rum 2006, invigdes den med allmän bananätning på vernissagen. Så kan bara vita högutbildade kulturelitsvenskar uppföra sig - en blandning av exotiserande välvilja, antirasistisk färgblindhet och ren rasism.

Det är mot bakgrund av sådana kulturella yttringar och den politiska acceptansen för dem som människor som Breivik och ”Lasermannen”, men också politiska partier som Sverigedemokraterna, kan hämta näring för sin världsåskådning.


Uppmanar feminister att höja sina röster

Antirasistiska Akademin ställer sig bakom vänorganisationer som Afrosvenskarnas riksförbund, som under tisdagen krävt ministerns avgång. Vi uppmanar feministiska organisationer, fackföreningar, politiska partier, antirasistiska föreningar och andra sammanslutningar som arbetar för rättvisa, interkulturell respekt och jämlikhet att höja sina röster i denna debatt.

Lena Adelsohn Liljeroths agerande måste ses som ytterst allvarligt då det innebär en legitimering från officiellt håll för rasdiskriminerande attityder i Sverige. Kulturministern bör ta avstånd från denna oansvariga handling och avgå med omedelbar verkan.


Makode Aj Lindes kritiserade konstverk från World Art Day. Upphov: Makode Aj Linde, Pontus Raud (foto)

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20120418 - Ingrid Engarås

Kulturministern har väl många skäl att avgå, bl. a för att hen saknar kompetens om kultur, men att kräva hennes avgång för att hen blev inlockad som aktör i ett maktproblematiserande bizarrt konstverk... luktar ju moralpanik. Det verkar dock som Lindes verk satt tårtspaden på flera ömma punkter som behöver dras upp till ytan och diskuteras. / Ingrid e


20120418 - Agnes Arpi

"Tårtan föreställde en svart kvinnlig överkropp, vars huvud spelades av en skådespelare som skrek varje gång kniven karvade bort en bit av hennes kropp."

Skådespelare? Det var en konstnär, och ni har stavat hans namn på tre olika sätt i denna text.


20120418 - Agnes Arpi

Om nu inte Makondo Linde är en helt annan person.


20120418 - Jenny Rönngren

Nej då, korrigerat i efterhand. Omvända ordningen hade förstås varit att föredra!


20120418 - Agnes Arpi

"Makonde Lindes kritiserade konstverk från World Art Day. Upphov: Makondo Linde, Pontus Raud (foto)"


20120419 - Jenny Rönngren

Bra att du såg, tack, nu är det också rättat. Då kan vi gå över till innehållet. Några synpunkter där?


20120419 - Agnes Arpi

Nåja, det är väl viktigt att namnen blir rätt. Som innehavare av s k Krångligt Utländskt Namn som alltid stavas fel irriterar det mig när folk inte bryr sig om att kolla en extra gång innan publicering.

I övrigt håller jag med Ingrid Engarås. Jag har svårt att se hur ministern skulle kunna ha gjort rätt. Kritik hade hon fått oavsett.


20120419 - Agnes Arpi

Här får _konstnären_ själv komma till tals. En röst som hittills saknats i den här debatten.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14700358.ab


20120419 - Jenny Rönngren

Konstnären är intervjuad också av Aljazeera, länkat i faktarutan med rubriken: In Sweden, firestorm over cake art installation, Aljazeera


20120419 - Agnes Arpi

Tack.


20120420 - Goldina Smirthwaite

Pan-African Vioces for Freedom and Justice writes: "Here’s an idea for truly provocative art. No more male artists, black or white, speaking for African women. No more ever-more-graphic ever-more-voyeuristic art on the suffering of African women. Stop using the female African body as raw material to be worked – unless you happen to live in one. Then, notice that African women are making their own work about their lives and struggles. Look. Listen. Learn."


20120420 - Hanna Wikström

Stödjer pambazukas råd (och därmed föregående talares inlägg)!

http://www.pambazuka.org/en/category/features/81491#.T5BP45e0ENw.twitter

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: