Allt är inte jämställt i Norge.

Genusforskning "mainstreamas" i Norge

2011-12-02 | Charlotte Haider padlock

FEMINISM

Det norska könsforskningsprogrammet som finansierats av Forskningsrådet i Norge läggs ned efter 17 år.
– Den symboliska innebörden blir att genusfrågor prioriteras ned i norsk forskning, säger Mai Camilla Munkejord.

Munkejord är vice ordförande i Foreningen för kjønnsforskning i Norge, FOKK. Norska Forskningsrådets könsforskningsprogram som ska fasas ut år 2012 har inga anställda, medlen inom programmet har framförallt använts till seminarier och stipendier till forskare.

Framförallt har programmet haft ett symboliskt värde för att höja genusfrågornas status. Och det är denna symboliska nedprioritering som Mai Camilla Munkejord nu oroas över.


Hur förvalta kunskapen?

Hittills har FOKK inte hunnit planera hur de ska agera framöver, framförallt beträffande förvaltning av teoriutveckling och metodprogram som ingår i det 17 år gamla könsforskningsprogrammets resursbas.

FOKK har även efterfrågat en utvärdering av de olika könsforskningsprogram som ingått och de resultat som de har bidragit till, men Forskningsrådet har inte svarat.

Istället säger man att även om könsforskningsprogrammet läggs ned ska genusperspektivet tillvaratas genom att det integreras i övriga forskningsprogram, så kallad mainstreaming.

– Vi är inte odelat negativa till den ”mainstreaming” av genus som nu föreslås ersätta programmet. Men vi hoppas att det avsätts medel för att följa upp ”mainstreamingen” och att det avsätts resurser för kompetens inom genus som variabel och tematik i övriga forskningsprogram, säger Munkejord.


FOKK bevakar

FOKK:s ordförande Marit Aure, som inte hade möjlighet att tala med Feministiskt Perspektiv, har i tidningen Aftenposten sagt att FOKK:s medlemmar har för avsikt att hålla ett vakande öga på Forskningsrådet framöver:

– Vi tänker inte låta genusforskningen vittra samman. Vi tror att ”allt är jämställt” i Norge och att jämställdhetsarbete bara är något som angår invandrare. Inget kunde vara mer fel, vilket siffror och statistik visar. Genusforskning har en central plats i arbetet för jämställdhet och för utvecklingen inom andra forskningsområden, säger Marit Aure till Aftenposten.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: