Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S).

Skriftlig fråga till Sabuni om avvecklingen av NIKK

2011-11-18 | Karin Råghall padlock

FEMINISM

Läs också:

2011-02-28 Flera oklarheter kring avvecklingen av NIKK

Gunilla Svantorp (S) undrar i en skriftlig fråga till Nyamko Sabuni (FP) vad som ska hända med Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK.

Som Feministiskt Perspektiv tidigare har rapporterat om, är det oklart vad som ska hända när NIKK avvecklas vid årsskiftet.

Med mindre än två månader kvar vet ingen vad som ska hända med verksamheten och personalen, samt med all den kunskap som tagits fram genom åren. "Det finns en risk för att många års arbete och kompetens försvinner, vilket oroar många" skriver Svantorp. Därför vill hon ha svar på frågan om jämställdhetsministern kommer att arbeta för att den funktion som NIKK har haft kommer att fortsätta till gagn för de nordiska ländernas arbete med genusforskning och jämställdhet.

Liknande oro har framförts i Norge. Senter for tverfaglig kjønnsforskning vid Universitetet i Oslo har i ett brev från centrets chef Jorunn Økland till det norska barn-, likestillings- og inkluderingsdepartmenetet uttryckt oro för verksamhetens kontinuitet, då besluten om den nya organisationen görs först när nuvarande NIKK redan ska stänga.

Karin Bengtsson, ledamot i ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM), uppgav mejlkontakt med Feministiskt Perspektiv i början av november att frågan var under beredning, men i mitten av november har ännu inget beslut fattats.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: