Modig, aktuell, kreativ, sexig, anti-etablisemanget, dynamisk – ett par läsare har definierat sin bild av Píkara inför ettårsdagen som firas med fest ikväll i Bilbao.

Píkara fyller sitt första år

2011-11-18 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Det baskiska, rikstäckande, feministiska webmagasinet Píkara fyller ett år i dag. Feministiskt Perspektiv firar med en intervju med initiativtagaren, June Fernández, om framgångar och utmaningar.

– Vi har blivit en referens för feminister. När vi åker på feministiska möten är vi "las pikaras" och blir alltid hänvisade till när det handlar om feministiska medier, berättar June Fernández.

Den främsta orsaken till det, tror hon, är att Píkara har lyckats balansera specialiserade texter som ger möjlighet att debattera genus – om exempelvis transfeminism, ekofeminism, mäns våld och queerfrågor – med texter som rör sociala frågor och kan vara folkbildande. Till exempel har tidningens arktiklar om sexualitet fått bred spridning.

– Det är viktigt för oss, eftersom det bidrar till att bekämpa fördomarna som finns mot feminismen. Personer som trodde att feminister är bittra och dogmatiska läser Píkara, gillar det och ändrar uppfattning.

Kontakter med läsarna visar att Píkara tas emot på det sätt som initiativtagarna önskade när de började att föreställa sig tidningen.

– Folk säger att de gillar oss för att vi är en friskt, attraktivt, gränsöverskridande publikation, och samtidigt har hög kvalitet. Det var precis vår avsikt och det är en njutning att se att vi förmedlar det vi vill förmedla.

Att nå en bredare publik och öka antalet besökare på hemsidan är utmaningar som ligger framför 1-åringen. June Fernández skulle vilja involvera fler journalister och göra genusperspektivet till allmängods.

– Specialisering är bra, men vi skulle vilja att en stor del av innehållet inte handlade om kvinnor eller feministiska frågor utan sociala frågor med genusperspektivet integrerat, säger hon.

Ekonomiskt har framsteg gjorts. Arbetet har byggt på ideella krafter. Visst ekonomiskt stöd har kommit in, men hur det ska användas är inte helt fastställt. Det räcker inte till allt, och behoven är stora, både av att kunna kontraktera frilansare, marknadsföra projektet och ha åtminstone någon anställd som kan hålla i det löpande arbetet.

Inför framtiden vill June Fernandez och hennes redaktion öka flerspråkigheten i tidningen, publicera mer på baskiska och andra språk som finns inom Spanien, men också nå ut internationellt genom att publicera på engelska.

– 80 procent av våra besök är inom Spanien, mest från Madrid, Bilbao, Barcelona och San Sebastián. Bland de återstående 20 procenten utmärker sig latinamerikanska länder som Mexiko, Colombia, Ecuador och Argentina. Sverige finns också med på listan...

June Fernández skulle också vilja ta fram en årlig, tryckt, version med ett urval av de mest uppmärksammade texterna under året.

Inför 1-årsjubileet gjorde Píkara en läsarenkät för att ta reda på vilken av artiklarna som gjort starkast intryck. Det var utan konkurrens en om kvinnors ejakulation.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: