Många stängs ute från arbetsmarknaden

2011-10-21 | Karin Råghall padlock

EKONOMI

369 000 personer var arbetslösa i september. För ett år sedan var motsvarande siffra 402 000. Det är framför allt männen som har fått jobb, i samband med att de mansdominerade branscherna går bättre igen.

FAKTA/Arbetslöshet september

Det totala antalet deltagare i fas 3 är nu 27 500. Av dessa är 13 500 kvinnor och 14 000 män. 8 500 personer (cirka 30 procent) av deltagarna i fas 3 är utrikesfödda.

Det totala antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år är nu nästan 67 000. Av dessa är 31 400 kvinnor och 35 400 män. 25 100 (cirka 37 procent) är utrikesfödda.

Källa: Arbetsförmedlingen

Andelen arbetslösa är nu totalt 8,1 procent av arbetskraften, jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Fler män än kvinnor är arbetslösa, nästan 188 000 män och 182 000 kvinnor. Det visar Arbetsförmedlingens månadssiffror för september. Jämfört med september 2010 har dock antalet sjunkit med 23 000 män och 9 000 kvinnor.

– Det beror på att de mansdominerade områdena, som industri- och byggnadsbranscherna, har gått bra sedan hösten 2009, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Han tror inte att det blir några dramatiska förändringar på arbetsmarknaden framöver. Antalet lediga jobb på Arbetsförmedlingen ökar, men merparten dessa går till personer som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden.

Värre ser det ut för dem som saknar anknytning till arbetsmarknaden. Det avspeglar sig bland annat i att antalet personer som varit arbetslösa längre än två år blir allt fler. Antalet har ökat med 15 000 till 67 000 från förra året.

Hur ska man tolka utvecklingen att antalet långtidsarbetslösa växer?

– Vi har haft en ökad andel inskrivning som har svårt att få jobb, så kallade prioriterade grupper. Det är till exempel personer som saknar gymnasieutbildning, som har funktionshinder, äldre personer och utomeuropeiskt födda. De har fått en väldigt liten del av förbättringen på arbetsmarknaden, säger Tord Strannefors.

De här personerna återfinns till stor del i jobb- och utvecklingsgarantin, som nu har 90 000 deltagare jämfört med 82 000 för ett år sedan. I jobb- och utvecklingsgarantins sista anhalt, fas 3, ökade antalet deltagare från 22 500 till 27 500 mellan 2010 och 2011.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: