The Heretics - en kättersk kvinnohistoria

2011-09-16 | Helena Brors padlock

KULTUR

Inspirerad av rösträttsjubiléet blickar Helena Brors tillbaka i historien med hjälp av en dokumentärfilm om en grupp runt den amerikanska 70-talstidskriften Heresies.

Med anledning av den svenska kvinnliga rösträttens 90-årsjubileum kan det vara läge att blicka bakåt. Regissösen Joan Braderman gör just detta i sin dokumentär The Heretics från 2009.

Häri upptecknas historien om den kortlivade, men inflytelserika konsttidskriften Heresies. Filmen, producerad av Crescent Diamond, är den första dokumentären om andra vågens amerikansk feminism.

Braderman flyttade 1971 till staden New York för att förverkliga sin dröm om att skapa filmer. Framme på Manhattan anslöt hon sig 1975 till konstnärinnekollektivet The Heretics, vilka 1977-1992 publicerade Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics.

Filmen The Heretics fokuserar på kollektivet som ett mikrokosmos av den större internationella kvinnorörelsen, vari tusentals små kvinnogrupper samlades under unika mötesformer för att begrunda sin situation som kvinnor i en mansvärld och för att lista ut metoder för att frigöra kvinnors potentialer.

De hundratals kätterskorna, som nu är utspridda jorden runt, är framgångsrika konstnärinnor, arkitekter, poetissor, målarinnor, väverskor, redaktriser, formgiverskor och intendenter. 24 av dessa kvinnor, i åldrarna 54-84 år, talar förtroget med regissösen om de makalösa stunder som de har upplevt tillsammans.

Berättelserna ger en bild av en markant annorlunda tid i konsthistorien, vari karriärmässiga och merkantila frågor knappt nämns, medan framförda filosofiska argument är grundade i gräsrotspolitik.

För inte så länge sedan kunde en kvinna komplimenteras med ”Du målar som en hel karl” eller ”Du är för söt för att vara konstrecensent”. Under 70-talet blev fler konstformer, såsom performance och installationskonst, salongsfähiga. Kvinnor började ge kreativa utlopp för erfarenheter som helt enkelt inte kunde summeras i ett färgfält eller medelst en stenhög som inom minimalismen.

The Heretics är fylld med över 40 olika sorters tekniker och effekter i ett cinematiskt kollage som frammanar kollektivets upplevelse och tidningens estetik. Soundtracket blandar akustisk rockgitarr med scatsång, jazzpiano och fiol huvudsakligen alstrat av kvinnor. Nu finns även samtliga nummer av Heresies att ladda ned som pdf-filer.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: