Kritisk analys av svensk migrationspolitik

2011-09-16 | Edda Manga padlock

FEMINISM

Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies, Maja Sager, Lund, 2011

Studien Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies är en kritisk analys av svensk migrationspolitik och genusregimer utifrån asylsökande som gått under jord för att undvika deportering. Författaren Maja Sager använder postkolonial teori och feministiska perspektiv för att analysera förändringar i den politiska diskursen om migration. Det empiriska materialet består i huvudsak av djupintervjuer med asylsökande och asylrättsaktivister.

Sager vidareutvecklar forskningen om medborgarskap från ett feministiskt perspektiv och betraktar såväl politisk subjektivitet som migrationspolitik som genusmärkta. Hon framhäver vikten av exkluderade grupper såsom underjordiska migranter för konstruktionen av medborgarskap och gemenskap. I Sagers högreflexiva tolkning är dock dessa kategorier instabila, motsägelsefulla och förhandlingsbara även om de vanligtvis förhandlas till de underjordiska asylsökandenas nackdel och naturaliserar deras underordnade position. Clandestinitet utmanas icke desto mindre genom kollektiv handling.

Avhandlingen utmanar den icke ifrågasatta relationen mellan nationalstatens gränser och politiska rättigheter och utifrån marginaliserade rösters perspektiv lyfter fram vikten av solidaritet som regulativt ideal.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: