Unga Feminister deltog för första gången på Pride.

#sthlmpride: Unga feminister vill prioritera hbtq-frågor

2011-08-05 | Suzanne Vikström padlock

INRIKES

Nystartade Unga feminister, med anknytning till Fi, deltog på Pride för första gången. På torsdagen höll de ett seminarium för intresserade i Pride Sergel för att presentera sig och höra efter vad de kan göra för hbtq-rätt i Sverige. Vilka är de viktigaste frågorna att driva i valrörelsen 2014?

Mer om Unga feminister.

Tove Dåderman, Unga feminister riks, inledde med att berätta om organisationen och bakgrunden till dagens brainstormingmöte. Förhoppningen är att deras förslag om att driva hbtq-frågorna som en av de mest prioriterade frågorna i valrörelsen 2014 ska gå igenom.

– Efter valet satte vi oss ner och analyserade om varför det gick så dåligt för Fi, och tänkte att vi själva behöver samla in vilka frågor vi ska driva från medlemmar, blivande medlemmar och andra intresserade. Nu vill vi veta vad ni tycker att vi kan göra bättre, sa hon.

Började med kaféträffar

Unga feminister Stockholmsavdelningen drog igång i och med att några engagerade träffades på kafé ett par gånger. Det var först efter årsmötet i mars som de blev mer organiserade, bland annat ordnade de en föreläsning med Sissela Nordling Blanco från Fi. De höll föreläsningar, workshops med mera under våren, diskuterade feminism och vad de ville göra.

Tove Dåderman gick igenom hbtq-rätt ur ett historiskt perpektiv. Från 1944 när homosexualitet avkriminaliserades fram till 2009 när samkönade par får ingå äktenskap.

Malin Eddie Kajsadotter, Unga reminister riks, tog plats vid whiteboardtavlan och frågade sedan publiken vad de har för förväntningar och funderingar.

– Vilka hbtq-frågor ska vi lyfta fram? Jag tycker att psykisk ohälsa bland hbtq-personer är viktigt att lyfta. Vi kan ta en runda och kan man inte svara så behöver man inte.

Tove Dåderman vill lyfta asylpolitiken och från publiken kom åsikter som att få bort tvångssteriliseringslagen, jobba med psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer, att man måste jobba mer med hbtq-frågorna i skolan för allas trygghet. Men även att skolan har dålig kunskap och att genuspedagogiken måste breddas. Någon tycker också att genuspedagogiken måste in tidigare, helst redan på dagis. En annan tycker att skolan borde titta på hur sexualupplysningen egentligen ser ut och att hbtq-kunskap ska lyftas in även i historia och religion så att alla elever får en chans att se hur verkligheten ser ut. Även normkritiken anser de ska lyftas in tidigare.

Politik är problem och lösningar

Malin Eddie Kajsadotter antecknade flitigt på tavlan och sa att för att kunna göra politik av detta är det viktigt att koppla ihop de problem som står på tavlan med lösningar. Hon gav exemplet att för att jobba mot psykisk ohälsa är lösningen att börja jobba med normkritik.

– Om vi införde normkritiskt tänkande i tidig ålder så skulle vi inte ha alla dessa problem. Och till alla skolor borde ges stöd för kuratorer och att dessa och alla lärare utbildas inom hbtq. Det borde ingå i lärar- och psykologutbildningen.

Mer feminism i skolan

Kerstin Nilsson, Unga reminister Stockholm, frågade publiken hur de tycker att politiken fungerar i dag. Ett av svaren var att det borde pratas mer om feminism i skolan för att få bort alla fördomar om vad det är och hur en feminist är.

– Den moderna feminismen hör ihop med hbtq-frågor. Jag tänker också att vi borde vara en förebild för andra länder och inspirera ungdomsförbund i andra länder, sa Tove Dåderman.

Avslutningsvis fick åhörarna reda på hur man aktiverar sig i Unga feminister, och fick veta att de håller ett stort gemensamt årsmöte en gång per år.

– Ja, det finns mycket att fördjupa sig i och vi kommer att fortsätta spåna kring detta på vårt styrelsemöte i veckan. Till nästa Pride hoppas vi kunna ha med fler punkter på agendan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: