Hatet är ingen barnlek

2011-07-29 | Anna-Lena Lodenius padlock

UTRIKES/ANALYS

Anders Behring Breivik är självklart inte representativ för medlemmar i någon grupp över huvud taget. Han är en helt unik person, någon som varit udda i varje sammanhang. Men han drivs av föreställningar som är vanliga, inte minst inom högerpopulistiska och andra islamofobiska kretsar, skriver Anna-Lena Lodenius, expert på främlingsfientlighet.

FAKTA ANNA-LENA LODENIUS

Journalist och författare, specialiserad på rasism, främlingsfientlighet och politiskt motiverat våld.

Mer information finns bland annat på hennes blog.

Breivik är inte nazist och saknar anknytning vad jag kunnat se till den så kallade vit makt-rörelsen. Vilket märks inte minst genom att han förefaller ganska ointresserad av att diskutera judarnas förmodade makt i världen. Han är något så ovanligt som en terrorist som agerar utifrån en högerpopulistisk agenda. Åsiktsmässigt hör han hemma i en miljö vars partier finns representerade i de flesta av Europas länder. Många av dessa partier har, till skillnad från Sverigedemokraterna, aldrig haft något samröre med nazistiska och fascistiska grupper.

Den som försöker tränga in i Anders Behring Breiviks över 1 500 sidor långa dokument, eller nöjer sig med den filmade 12-minutersversionen som ett tag låg ute på YouTube, finner åsikter som ligger nära Sverigedemokraternas retorik. Breivik framför kritik mot islams utbredning, mångkulturalism och inte minst elitens svek, politikerväldet med socialdemokraterna i spetsen som anses ha övergett sina ideal. Jag känner igen nästan varje ord av det jag hittills hunnit läsa av de texter som framför idéer och uppfattningar från bloggar, nätforum och bisarra artiklar i extremhögerns egen utgivning av tidskrifter. Det unika är dagboken och de texter som rör planeringen av attentaten. Inte motivet.


Egen sanning

Det hat han riktar mot socialdemokratin är värt en särskild studie eftersom den var den främsta måltavlan vid attentaten i Oslo och Utöya. Ett liknande hat mot socialdemokrater finner man hos många av de högerpopulistiska partierna. De svenska socialdemokraterna har ägnats tjocka luntor med hatpropaganda från Sverigedemokraterna. Ingen annan svensk politisk ledare varit så hånad och trakasserad som Mona Sahlin.

Varför intar socialdemokraterna en sådan särställning i högerpopulisternas propaganda? Det finns en dubbelhet, å ena sidan anses Socialdemokraterna ha svikit sina rötter, det talas om ett ärofullt förflutet då de agerade annorlunda och hade mer kontakt med folket. Idag månar de om makten och har fjärmat sig, anser högerpopulisterna. Å andra sidan ser högerpopulisterna sig som den sanna arbetarrörelsen, SD:s partisekreterare Björn Söder har sagt att Per Albin Hansson hade varit Sverigedemokrat om han levat och hänvisningar till olika uttalanden av Tage Erlander (ofta av tvivelaktigt ursprung och mer eller mindre förvanskade) är vanligt förekommande.

I många länder, till exempel Norge, får de högerpopulistiska partierna fler röster från män i arbetarklassen än socialdemokraterna. Samtidigt står högerpopulisterna nästan alltid för en politik som knappast gynnar vanliga löntagare och som ligger en bra bit åt höger. Högerpopulisterna tar arbetarväljare och producerar högerpolitik.


Möter mest motstånd från vänster

Kanske handlar hatet också om att arbetarrörelsen, och vänstern över huvud taget, alltid har stått upp mot extremhögern i sina olika skepnader. Det finns inget land i Europa där socialdemokrater samarbetar med högerpopulister. Däremot gör de borgerliga partierna detta allt som oftast, till exempel de danska borgerliga partierna som haft Dansk Folkeparti som stöd i över tio år. I Sverige håller samtliga partier SD stången, än så länge, men sett ur ett europeiskt perspektiv är det uppenbart att de borgerliga partierna har betydligt mer på sitt samvete när det gäller att lyfta fram högerpopulisterna till politisk makt och inflytande.

Anders Behring Breivik lämnade Fremskrittspartiet som han uppenbarligen tyckte inte var tillräckligt militanta. Det lilla som är känt om vilka kontakter han haft tyder på att han träffat English Defence League, EDL, och dess norska motsvarighet Norwegian Defence Leauge som uteslöt honom. En rörelse som är mer aktivistisk men som uppges ha kontakter med British National Party, ett parti som finns representerat i EU-parlamentet.

Men det är också känt att han försökt ta kontakt med och skickat sitt dokument till partier som Sannfinländarna, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Han måste uppenbarligen ha haft en tanke att de om några skulle förstå honom och att det där fanns personer som delade hans världsbild.


Budskap som göder hat

Sverigedemokraterna kan självklart inte lastas för de dåd som Anders Behring Breiviks utfört. Men de kan och bör anklagas för att ha hetsat mot olika grupper och för att sprida hatiska stämningar. Att föra fram ett politiskt budskap som bygger på konspirationsidéer om islamiseringen av samhället och rena lögner om andra kulturer och religioner är ingen barnlek. En dag tar någon det som sägs på allvar. Anders Behring Breiviks har skapat sig en världsbild ut ur de nätsajter som även våra svenska högerpopulister surfar runt på.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: