Ökat svenskt bistånd till Kenya

2011-07-15 | FemPers padlock

EKONOMI

Regeringen har beslutat om ökat bistånd till Kenya med 25 miljoner kronor. Biståndsminister Gunilla Carlsson uppger att det ökningen ska gå till att stärka landets institutioner, fördjupa demokratin och främja de mänskliga rättigheterna.

- Det finns krafter på hög politisk nivå i Kenya som motsätter sig reformer, framhåller Gunilla Carlsson. Risken för bakslag är påtaglig. Just därför är det viktigt att nu ge fullt stöd åt den positiva utveckling som växer fram och är inom räckhåll.

Anslaget höjs i år med 25 miljoner kronor till 375 miljoner kronor och därefter till 400 miljoner kronor år 2012 och 2013.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: