Kvinnors pension mycket lägre

2011-06-17 | Gunnar Loxdal padlock

KRÖNIKA/EKONOMI

Räknat i kronor och ören har kvinnor i genomsnitt 28 procent lägre pensionsinkomst än män, alltså hopplöst efter!

Det visar Folksams analys av pensionsnivån för pensionärer födda 1938–1943.

Hur mycket utgör pensionen i pengar? Vad blir pensionsinkomsten jämförd med arbetsinkomsten? Blir det guldkant på ålderns höst, eller får du släpa dig fram som fattigpensionär? Svaret är inte ointressant – särskilt för dem som närmar sig pensionsåldern.

I början av maj presenterade Folksam en rapport över pensionsnivåerna i Sverige. Med hjälp av Statistiska Centralbyrån har försäkringsbolaget kollat upp pensionsnivån för drygt 400 000 personer födda 1938–1943 som tog ut hel pension från det år de fyllde 65. I uträkningarna har utredarna lagt samman allmän pension, tjänstepension och privat pension, och fått fram hur mycket pengar pensionärer i olika årskullar får i samlad pension.

43:or bättre än 42:or

Rapporten visar att pensionärer födda 1943 får ungefär 82 procent av sin tidigare inkomst. Det är en förbättring jämfört med årskullen 1942, där man i genomsnitt får 81 procent av den tidigare inkomsten.

Och det låter kanske inte så illa att få drygt 80 procent av sin tidigare lön i pension. Särskilt med tanke på att dina kostnader sjunker en del när du slutar jobba. Verkligheten är med andra ord långt från den skrämselpropaganda som banker och pensionsbolag ibland ägnar sig åt. Samtidigt är det en nedgång jämfört med ännu tidigare årskullar.

För årskullen 1938 är exempelvis pensionen på 86 procent av den tidigare inkomsten. Förklaringen är i första hand att den allmänna pensionen – den vi alla får från staten – har minskat för senare årskullar.

Det beror på att ATP avskaffats successivt, så att det nya pensionssystemet slår igenom mer för yngre ålderskullar. Parallellt med det har den avtalade tjänstepensionen – den som arbetsgivaren betalar – ökat kraftigt. Därför har nedgången inte blivit så stor.

Kön och ort viktiga faktorer

Men pensionsnivån skiljer en hel del mellan olika slags pensionärer. Pensionerna skiljer sig mellan könen, mellan olika inkomstgrupper och mellan olika delar av landet.

Först några ord om könsskillnaderna när det gäller pensionsinkomst. Folksams rapport visar att pensionsnivån för kvinnor är ungefär på samma nivå som för män – åtminstone när man jämför nivån på pensionen med den tidigare inkomsten.

Kvinnor födda 1943 får knappt en procentenhet lägre pension än män i samma årskull, när man jämför pensionen med tidigare inkomst. Denna skillnad har minskat jämfört med tidigare årskullar.

I flera län – Halland, Skåne, Blekinge och Stockholm – får kvinnor i själva verket högre pensionsnivå än män, i relation till den tidigare inkomsten.

Men ser man till kronor och ören har kvinnor födda 1943 i genomsnitt 28 procent lägre pension än män. Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1943 ligger på bara 14 950 kronor, att jämföra med genomsnittlig pensionsnivå på 20 900 kr för män födda 1943!

Lägst inkomst upp mest

En överraskande slutsats av rapporten är att de lägsta inkomstgrupperna faktiskt får mer pengar att röra sig med när de går i pension. De pensionärer som har haft lägst arbetsinkomst får i genomsnitt över 110 procent av sin tidigare lön, när de går i pension!

Höginkomsttagare får däremot i genomsnitt mellan 73 och 76 procent av sin tidigare inkomst i pension, beroende på vilken årskull de tillhör. Men i kronor och ören får höginkomsttagare förstås högre pension än låginkomsttagare.

Fler fortsätter jobba

En tydlig tendens är också att allt fler fortsätter att jobba efter att de har gått i pension. Av pensionärer födda 1938 hade 31 procent någon form av arbetsinkomst året efter det att de gått i pension. Motsvarande siffra för pensionärer födda 1943 är hela 42 procent!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: