Anna Isaksson, fil dr i sociologi Halmstad högskola.

”Fokusera på kompetensen inte på olikheten”


2011-06-17 | Suzanne Vikström padlock 1

INRIKES

Ja till mångfald på jobbet – men varför? Lönsamt eller en mänsklig rättighet? Det diskuterades den 31 maj på ett seminarium anordnat av Tema Likabehandling i samarbete med Europeiska Socialfonden.

- Det är kompetensen vi ska fokusera på, menar Per Unckel, landshövding i Stockholms län. Han leder projektet ”Anställ kompetensen” - en satsning på ökad sysselsättning bland utrikesfödda - och framhöll att det viktigaste är att integrera människor på ett smartare sätt genom att byta perspektiv och inte ”tycka synd” om någon som tillhör en specifik grupp.

Anna Isaksson, fil dr i sociologi Halmstad högskola presenterade resultat ur sin avhandling ”Att utmana förändringens gränser”, om förändringsarbete, partnerskap och kön. Hon har ställt sig frågan om tillväxtens effekter:

– Ökad tillväxt kan skapa en press för den som kommer in som minoritet i en grupp genom att människovärdet knyts till lönsamhet. Vad skulle hända om det visade att en förändring inte ledde till omedelbar ökad tillväxt? Ska vi inte fortsätta med förändringsarbete då?

Hon har bland annat studerat texter om hur både näringsliv och offentliga organisationer beskrev problem som man avstod från i arbetet med att motverka diskriminering. Det mest dominerande argumentet för arbetet är att det leder till ökad tillväxt och lönsamhet. Rättvisa var underordnad och mer problematisk, särskilt inom näringslivet där den ansågs vara en förlegad eller för politisk parameter.

Ta tillvara kompetensen


– Vi tar tillvara språklig och kulturell kompetens, men det viktigaste är att säkerställa att arbetslösa kommer in i arbetslivet. Det problematiseras för mycket. Jag är beredd på vilka argument som helst för att få människor i arbete, konstaterade Per Unckel.

Projektet handlar både om lönsamhet och om mänskliga rättigheter, förklarade Per Unckel.

– Vi behöver invandring för arbetskraftens skull, för den internationella relationens skull, och för kreativitetens skull. De tre argumenten använder vi i ”Anställ kompetensen.”

Lönsamhet och demokratisk värdegrund


Amanda Jackson från Swedbank, specialist på mänskliga rättigheter och CSR (Corporate Social Responsability), har jobbat med utbildning och kvinnors rättigheter. Hon beskrev Swedbanks tre argument för att jobba med likabehandling.

– Ett, affärsnyttan, för om vi riktar in oss på en enda grupp så missar vi kompetens. Två, demokratisk värdegrund som innebär att ha kvinnor och män på ledande befattningar, och tre, hållbarhet. Det är ohållbart att inte jobba med frågorna eftersom de efterfrågas av alla våra intressenter, vilka är samhället i stort.

Mänsklig rättighet att slippa gruppering


I slutdiskussionen fick publiken på cirka 60 personer framföra synpunkter. En arbetslös kvinna med invandrarbakgrund påpekade att vi måste sluta gruppera människor och sade med eftertryck ”Ingen frågar oss vad vi kan”.

En annan kvinna med ursprung från Mexiko tyckte att det handlar om mänskliga rättigheter och vill slippa diskriminerande behandling.

– Uttrycket ”har vi en mångfald så har vi olikheter” är rent nonsens. Det är ingen olikhet att vara född i ett annat land. Däremot är det en tillgång att kunna ett annat språk och något som gör att ett företag har anledning att anställa mig. Vi lever i en global värld, människor är inte vad de ser ut att vara. Hur ska vi kunna se kompetenserna om vi fortsätter att anställa efter diskriminerande principer?

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110618 - Simone Lindsten

Glöm inte att de som har privilegiet att formulera problemen oftast har samma privilegiumn att definiera vad som är "kompetens". Simone Lindsten

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: