Eva Eriksson, landshövding i Värmland

Kartläggning av våld

2011-06-03 | FemPers padlock

INRIKES

Regeringen har beslutat att ge Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län och tidigare riksdagsledamot (FP), i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten och omfattningen av våld, hot och kränkningar mot utländska kvinnor som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man som är bosatt i Sverige. Även de barn till kvinnorna som följt med till Sverige drabbas ofta av våldet, antingen genom att de blir vittne till våldet, att de själva utsätts, eller både/och.

Regeringen skriver i direktivet till utredningen att kvinnorna ”ofta [är] isolerade, saknar egna ekonomiska resurser och kunskaper i det svenska språket samt har mycket liten eller helt obefintlig kännedom om såväl sina rättigheter som det svenska samhället.”

Idag gäller den så kallade två-års-regeln, vilket innebär att kvinnan inte får permanent uppehållstillstånd i Sverige om hon lämnar mannen innan två år gått. Det försvårar för kvinnor våga lämna mannen direkt när våldet startar. Istället tvingas kvinnan leva kvar med förövaren.

Utredaren ska undersöka vilka insatser som behövs från kommunal och statlig förvaltning, samt lämna förslag på hur de insatser som redan finns kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2012.Läs mer i kommittédirektivet Dir. 2011:44

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: