Ny chef för Europafacket

2011-05-20 | padlock

EKONOMI

Franska Bernadette Segòl valdes under onsdagen till Europafackets generalsekreterare. Hon är den första kvinnan på posten och vill ge facket en ny image. För TCO-tidningen berättar hon varför det krävs förändring.

– Facket har hitintills varit en mansdominerad värld. Därför är det viktigt för kvinnor att se att det är möjligt att ha en kvinnlig generalsekreterare utan att huset kollapsar. Men jag vill bli vald på grund av mina meriter och inte för att jag är en kvinna.

Hon tror att fackförbunden behöver en ny image. Agerande, beteende och lyssnande behöver förändras. Det är normalt, alla strukturer behöver förnya sin image enligt Bernadette Segòl. När hon förra veckan besökte TCO:s kongress i Stockholm noterade hon flera skillnader. I Sverige är fackförbunden en mer en naturlig del av det sociala livet medan det i Frankrike är ett tydligt ställningstagande.

Fler tjänstemän i Europa

Bernadette Segòl konstaterar också att det blir allt fler tjänstemannayrken i Europa och att den höga anslutningsgraden i TCO:s medlemsförbund på nästan 80 procent är unik i världen. En het fråga för henne, som Europafacket velat tona ner under kongressen, är lagstiftning av minimilöner. Frågan delar Europa i två läger: Flera länder, med Tyskland i spetsen, är för lagstiftning. Samtidigt är de nordiska länderna starkt emot då det riskerar att urholka den svenska modellen och kollektivavtalen. I nuläget finns ingen överenskommelse inom Europafacket när det gäller frågan och diskussionerna lär fortsätta efter kongressen, uppger TCO-tidningen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: