Jenny Johansson har reagerat på att även socialtjänsten numera använder sig av konsultläkare.

Utförsäkrade nekas socialbidrag – ska arbeta till varje pris

2011-04-08 | Karin Råghall padlock

INRIKES

Utförsäkrade tvingas leva på socialbidrag. Så låter det emellanåt i debatten om människor som kastas ut ur sjukförsäkringen. Men faktum är att de inte ens kan räkna med att få socialbidrag längre. Nu anlitar även socialtjänsten konsultläkare som överprövar ordinarie läkarintyg.

Förra året utförsäkrades drygt 42 000 svenskar enligt de nya hårdare sjukskrivningsreglerna. Hur många av dessa som tvingats söka socialbidrag för att klara sin försörjning är ännu inte känt, men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har undersökt saken och kommer att presentera sina resultat inom de närmsta dagarna.

Oavsett hur många det rör sig om, är det redan ett faktum att ett antal utförsäkrade behöver söka socialbidrag när de inte längre får sjukpenning. För att få socialbidrag måste de kunna styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. Men nu har socialtjänsten börjat granska sjukintygen på samma sätt som Försäkringskassan, med följden att sjuka människor nekas socialbidrag och står helt utan hjälp även från den institution som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät.

– Om man får ett sjukintyg underkänt hos socialtjänsten innebär det att man räknas som arbetslös och måste stå till arbetsmarknadens förfogande. I praktiken betyder det att människor som är sjuka måste gå till jobbtorg för att inte socialtjänsten ska dra in socialbidraget, berättar Jenny Johansson som arbetar som kurator på Sociala Missionen i Stockholm, en frivilligorganisation som arbetar med rådgivning för människor som lever i utsatta situationer.

Jenny Johansson har precis överklagat ett fall till kammarrätten gällande en kvinna som fått sitt socialbidrag indraget.

– Det jag reagerade på i det här fallet var att hon hade fått avslag i efterhand. Hon hade lämnat in sina sjukintyg i god tro. Sedan sa socialtjänsten plötsligt att en konsultläkare hade bedömt att hennes intyg inte gäller, berättar Jenny Johansson.

Eftersom kvinnan redan hade fått socialbidrag utbetalt för den aktuella månaden, drog socialtjänsten in stödet månaden efter.

Jenny Johansson är djupt oroad över att socialtjänsten avslår socialbidrag för människor som är sjuka. Socialtjänstens främsta uppgift, menar hon, är att utgå från människors behov och göra individuella bedömningar. Men i de fall hon har kommit i kontakt med tas ingen hänsyn till att människorna är sjuka, och bedömningarna tycks vila på en misstro mot såväl klienten som den ordinarie läkaren.

Dessutom finns en anmärkningsvärd detalj i sammanhanget.

– Det uttalade syftet med att införa konsultläkare i Stockholms stad är att hålla nere kostnaderna för socialbidrag, säger hon.

Hon hänvisar till offentliga dokument där det framgår att stadsdelarna i början av 2000-talet började anlita konsultläkare som en åtgärd för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och bryta långvarigt bidragsberoende.

Är du helt emot att socialtjänsten tar hjälp av medicinskt kunniga när de ska fatta beslut?

– Socialhandläggarna har ju inga medicinska kunskaper, så man kan förstå att de behöver hjälp att förstå sjukintygen. Men varför inte ta kontakt med den behandlande läkaren och föra ett trepartssamtal om patientens eventuella arbetsförmåga i stället? undrar Jenny Johansson.

Hon upplever att socialtjänsten har inställningen att de utförsäkrade ska ut i jobb, oavsett hur de mår. I en rapport från 2010, där socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beskriver sin egen verksamhet, heter det om utförsäkrade att de i första hand ska skriva in sig i arbetsförmedlingens introduktionsprogram eller gå till jobbtorg.

– Socialtjänsten behandlar sjuka människor som om de vore friska, säger Jenny Johansson. Försämringarna i sjukförsäkringen drabbar främst arbetarklassens kvinnor, enligt en sammanställning som LO gjorde förra året. Många har psykiska sjukdomar eller kronisk värk. Det är således redan utsatta grupper som nu måste söka socialbidrag i stället för att få ersättning från a-kassan eller sjukförsäkringen. Jenny Johansson menar att det kan vara väldigt stigmatiserande att få socialbidrag.

– Forskning visar att det är mycket svårare att komma ut på arbetsmarknaden när man uppbär socialbidrag. Man ska vara helt utblottad för att få stöd, och dit kommer nu en mängd människor som borde tillhöra a-kassan eller sjukförsäkringen.

För samhället på lång sikt låter det som en självklarhet att det vore bättre om människor som är sjuka slapp söka socialbidrag?

– Ja, absolut. Vad vi ser från den här regeringen är att de urholkar det generella socialförsäkringssystemet – då får vi fler som tvingas söka socialbidrag. När man samtidigt drar ner på budgeten till socialtjänsten blir det många som inte får det de behöver och hamnar utanför. Vi sitter med jättemånga exempel på där folk faller mellan stolarna, det här med sjukintyg är bara en liten del av de problem vi möter, säger Jenny Johansson.

Feministiskt Perspektiv har i veckan sökt socialborgarrådet Anna König Jernmyr för en kommentar, men hon har avböjt att svara på grund av tidsbrist.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: