Skribenten Anna R Sahlström har fel kön vid klimatkatastrofer.

Klimatkönet

2011-04-01 | Anna R Sahlström padlock

KRÖNIKA

Hur du klarar dig vid en miljökatastrof beror på vilket kön du har. Skribenten Anna R Sahlström förklarar hur och varför.

Det finns olika slags människor. Det finns män, kvinnor och barn. Barn är väldigt viktiga, kvinnor är viktiga, men männen är viktigast. Majoriteten av jordens presidenter är män, majoriteten av jordens alla religiösa språkrör är män, majoriteten av ledande chefer inom FN är män och majoriteten av deltagarna i de internationella klimatförhandlingarna som hållits de senaste åren har varit män.

Detta har lett till att man har glömt en liten detalj, man har glömt ett perspektiv i miljö- och klimatdebatten som rör ungefär halva jordens befolkning. Man har glömt kvinnors och flickors situation. Enligt Naturskyddsföreningen är kvinnor mer benägna att köpa klimatsmarta produkter och kvinnor betalar i större utsträckning än män för klimatsmarta tjänster. Kvinnor arbetar mer aktivt för bevarandet av miljön än män, ändå är det männen som fattar de stora besluten som rör vår miljö och vårt klimat. Hur kvinnor och män ställer sig till miljöfrågor skiljer sig radikalt åt. Det handlar om allt från växthusgaser till sårbarhet inför klimatförändringar.

Män släpper ut mer växthusgaser än kvinnor, det gäller alla länder i världen, samtidigt är kvinnor mer benägna att resa kollektivt. Män investerar i fler energiintensiva saker än kvinnor. Genusfrågan rör många områden, inte minst detta område. Det kön du har fötts till styr i stor utsträckning hur väl du kommer att klara dig i en naturkatastrof.

Snippa eller snopp, det handlar om liv eller död. Om du har det förstnämnda riskerar du i större utsträckning det sistnämnda. De som är mest utsatta för miljö- och klimatförändringar är inte helt oväntat kvinnor och flickor i fattiga länder. Många kvinnor och flickor får inte gå i skolan och vet därför inte hur man skyddar sig när naturens krafter sätter in.

Pojkar får i större utsträckning lära sig hur man skaffar både mat och skyddar sig i naturkatastrofer. Sett ur ett klimatsäkerhetsperspektiv utgör kvinnor och flickor den största andelen av dödsoffer vid orkaner och översvämningar, dessutom har de problem att fly då de många gånger har traditionella kvinnokläder som rent tekniskt hindrar dem.

Utöver det har kvinnor och flickor i vissa länder både religiös och kulturell begränsning som också gör att de har svårare att fly. Kvinnor och flickor har många gånger inte heller kunskap att klara av katastrofsituationer. Det har givetvis inte med kvinnornas och flickornas kapacitet att göra, utan de har helt enkelt fel kön.

Flickor får sällan lära sig det pojkar får; flickor saknar ofta färdigheter i simning och klättring, något som kan verka så banalt kan vara helt livsavgörande när katastrofen är framme. I många hårt drabbade länder får kvinnor inte heller vistas i offentliga sammanhang utan manligt sällskap och detta har lett till att de inte kunnat lämna hemmet i samband med till exempel jordskred och tsunamis. 

Miljö och klimatdebatter på internationell nivå på tjugohundratalet berör knappt kvinnors och flickors situation, detta i en värld som ser ut att drabbas allt hårdare av naturkatastrofer och miljöpåverkan av olika slag. Det stora klimatmötet i Cancún berörde knappt diskussionen om kvinnor och flickor, eller jo, ämnet berördes till så vida att man nämnde att kvinnor och flickor är sårbara – detta utan att på något sätt initiera en klimatkönsdebatt.

I väntan på att männen som styr klimatpolitiken får kvinnor och flickor fortsätta att stå i skuggan av männen när det gäller klimat och miljö. Flickor och kvinnor har ingen större makt över land, pengar, hälsa och personlig rörlighet – faktorer som våra nya klimatförutsättningar säkerligen kommer att påverka i framtiden.

Det är lätt att lägga fokus på fattiga kvinnor, men även välbärgade kvinnor i Europa drabbas oftare än män av sådant som klassas som klimatpåverkan. Det är nämligen fler kvinnor än män som dör under de allt oftare återkommande värmeböljorna i Europa och detta oberoende av kvinnornas inkomst.

Kvinnor installerar inte heller luftkonditionering och teknisk utrustning i samma utsträckning till män, vilket också påverkar kvinnornas hälsa i ålderdomen och leder till exempel till att fler kvinnor dör av uttorkning än män.

Det finns som sagt var olika slags människor. Det finns män, kvinnor och barn. Barn är väldigt viktiga, kvinnor är viktiga, men männen är viktigast. I alla fall sett ur ett klimatperspektiv.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: