Stora och små frågor på F!s kongress

2011-03-25 | Torun Börtz padlock

INRIKES

Frågan om surrogatmödraskap blir säkert ett hett diskussionsämne på Feministiskt Initiativs partikongress i helgen. Medan en motion vill att partiet tar ställning för surrogatmödraskap vänder sig en annan motion emot.

”Att vara positiv till surrogatmödraskap går emot hela den övriga antagna politiken som Fi står för.” Så står det i en av de 115 motioner som lämnats in till Feministiskt Initiativs partikongress, som kommer att pågå hela helgen i Malmö.

Enligt motionen kan man inte vara säker på att ett surrogatmödraskap är icke-kommersiellt. Istället för att lägga resurser på att hjälpa redan priviligierade grupper att få genetiska barn bör man lägga kraften på att skapa alternativa sätt att organisera familjen och ansvaret på barnen på, anser den här motionen.

En annan motion går dock på rakt motsatt linje. Den anser istället att man bör tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och att surrogatmödraskap i sådana fall går att kombinera med kvinnas rätt över sin egen kropp. Eftersom partiet under två riksdagsval uttalat sig positivt i frågan anser motionen att det nu är dags att ta tydlig ställning i frågan och förklarar vad partiet menar med surrogatmödraskap. Styrelsen går på samma linje och yrkar på att kongressen tar ställning för surrogatmödraskap, men diskussionen lär inte utebli.

Veganmat

Det är ett brett spektra av frågor som kongressdeltagarna har att ta ställning till, motionerna handlar om allt från burhöns till utsatta barns rätt till hjälp, utan båda föräldrarnas godkännande.

En hel del förslag rör skolans värld. Ett förslag är till exempel att inte låta friskolor vägra elever med funktionshinder plats, något som styrelsen håller med om. Den yrkar också bifall på en motion om att skolor och förskolor alltid bör servera veganalternativ till lunch.

Vad gäller miljöfrågorna kräver bland annat en motion att FI verkar för ett importstopp av jätteräkor, för att motverka exploatering av lokalbefolkningen och miljöförstöring på de platser i världen där räkorna odlas.

Namnbyte?

Naturligtvis ska kongressen också välja en nya talespersoner. Valberedningen har tagit fram ett förslag till ledartrojka: Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson. De två sistnämnda sitter redan i FI:s styrelse.

Kanske att partiet också fått ett nytt namn när kongressen avslutas på söndag. Gudrun Schymans och FI Österlens motion om att byta namn till Feministerna har fått styrelsens godkännande och föreslår därför kongressen att man ska rösta för ett namnbyte.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: