Stockholm – patriarkatets huvudstad?

2011-03-25 | FemPers padlock

INRIKES

Av årsredovisningen för Stockholms Stadshus AB framgår att av stadens 17 bolag leds 14 st av män medan 3 st har en kvinnlig VD. Vänsterpartiet i Stockholms stad anser att detta tydligt strider mot stadens jämställdhetspolicy och att målet ska vara en jämn könsfördelning.

Stadens egna bolag ska vara föredömen på detta område men istället är man idag ett avskräckande exempel.

Vänsterpartiet i Stockholm vill därför ge bolagsledningen i uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för att få fram fler kvinnliga bolagschefer.

– Det krävs en aktiv insats för att ändra på dagens läge, men den borgerliga majoriteten verkar sakna intentioner att följa sin egen jämställdhetspolicy. Det blir tydligt när hela årsredovisningen helt saknar jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet vill därför att de olika bolagens arbete med jämställdhet ska redovisas i en särskild jämställdhetsbilaga, säger Ann-Margarethe Livh, vice ordförande i personalutskottet(V). 

 

- Att kvinnor endast innehar 20 procent av VD-posterna i stadens egna bolag är under all kritik och ett underkänt betyg åt den borgerliga majoritetens jämställdhetsarbete. Det finns ingen att skylla på, detta är stadens bolag och stadens ansvar, säger Ann-Margarethe Livh.

 

- Männen dominerar i bolagsstyrelser som har en tydlig koppling till den ekonomiska makten. Staden behöver ett långsiktigt arbete med mätbara mål som utvärderas - en jämställdhetsbilaga är ett första steg, säger Ann Mari Engel, ledamot i Stockholm Stadshus AB (V).

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: