Undernäring ur ett genusperspektiv

2011-03-04 | Torun Börtz padlock

UTRIKES

Tonårsflickor i utvecklingsländerna är oftare undernärda än pojkar i samma ålder. Det visar Unicefs årsrapport som publicerades på fredagen och som i år koncentrerar sig på tonåringars levnadsförhållanden.

Små barn tycks få ungefär samma näring men i takt med att barnen blir större växer ojämlikheterna. Unicef har jämfört statistik från 14 länder och i nio av dem led mer än hälften av flickorna mellan 15 och 19 år av blodbist. Allra värst var situationen i Mali, där hela 66 procent hade blodbrist.

I Indien var 47 procent av flickorna underviktiga. För pojkar i samma ålder är siffrorna märkbart lägre. En förklaring är att pojkar och flickor inte får samma mat.

Franska tidningen Le Monde skriver om en grupp forskare som studerat etiopiska familjers matvanor. Studien visar att pojkarna systematiskt serveras först och också får mat av bättre kvalitet. När det är goda tider påverkar detta inte tonåringarnas hälsa men i tider av matbrist leder det till större hälsoproblem bland flickorna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: