Kanadas ouppklarade försvinnanden

2011-01-14 | Svea Vikander padlock 1

FEMINISM

Dahleen Kay Bosses vanställda kropp hittades 2008, fyra år efter försvinnandet från Saskatoon i provinsen Saskatchewan. Hon är en av minst 500 urbefolkningskvinnor som försvunnit eller mördats i Kanada. De flesta fallen är ännu olösta. Kolonialt präglade fördomar och maktstrukturer förklarar varför.

FAKTA URBEFOLKNINGSKVINNORNA

  • Beräknas uppgå till närmare en halv miljon.
  • Löper fem gånger högre risk att dö en våldsam död än andra kvinnor i Kanada.
  • Minst 580 urbefolkningskvinnor har försvunnit eller mördats sedan 1983.
  • De flesta av fallen är ännu olösta.

Dahleen Kay Bosse levde i ett gott förhållande, hade bra jobb, små barn och studerade till lärare. När kvinnor från urbefolkningar, som Dahleen Kay Bosse, försvunnit utan förvarning, mitt i ett aktivt och självförverkligande liv, har polisen antagit att ”de kanske inte vill be hittade.” I Dahleen Kay Bosses fall, som med så många andra, var antagandet helt ogrundat.

Kanada befinner sig i en humanitär kris av epidemiska mått. Medan landet framstår som ett föredöme av tolerans, multikulturalism och säkerhet på världsscenen kämpar kvinnliga medborgare från landets urbefolkningar mot diskriminering, förlorat medborgarskap och ett ständigt överhängande hot om våld.

Polisen reagerar ofta för sent när en dotter, en syster eller en mamma från en urbefolkning rapporteras vara försvunnen. Som en jämförelse beskriver akademikern Andrea Smith, själv cherokee, hur nära 150 000 amerikanska dollar satsades i sökandet efter en vit vacker kvinna som försvann i norra USA. Smith hävdar att ingen urbefolkningskvinna skulle ha väckt ett sådant engagemang. Den kanadensiska polisens utredningsgrupp för försvunna personer har lika mycket resurser som den i USA. Tyvärr har deras reaktion på försvinnandet av urbefolkningskvinnor varit lika slapp och likgiltig.

Istället för att reagera direkt när någon rapporterar att en urbefolkningskvinna är försvunnen, brukar den kanadensiska polisen att säga åt de anhöriga att vänta några dagar på att kvinnan ska komma tillbaka. Ibland blir dagarna till månader. Polisen antar att kvinnan har försvunnit av egen fri vilja och kan förväntas komma hem när hon känner hemlängtan till sin familj, kanske till nästa stora helg. Under tiden hinner alla spår av kvinnan och hennes kidnappare eller mördare försvinna.

Försvunna kvinnor, oavsett etnicitet, dyker ofta upp igen bara några dagar efter försvinnandet. Den kanadensiska polisens agerande blir problematiskt när kvinnans identitet som medlem i en urbefolkning blir viktigare än omständigheterna kring försvinnandet.

De uttalanden som polisen gjorde i samband med den senfärdiga utredningen av Dahleen Kay Bosses försvinnande visar på en fördomsfull uppfattning om urbefolkningskvinnor som opålitliga och rotlösa. De försvunna kvinnornas familjer uppger att de ofta har mötts av sådana beskrivningar.

I ett öppet brev till polismännen som utredde hennes dotters fall, skriver exempelvis Laurie Odjick, att de “behandlat min dotters försvinnande som en bortsprungen tonåring, eller...som promiskuös, och de behandlade mig som om jag var den skyldiga.”

Idén om att urbefolkningskvinnorna är rotlösa och lever utanför majoritetssamhällets sociala normer har länge förekommit i det kanadensiska koloniala sammanhanget, framhåller historieforskaren Sarah Carter. På 1800-talet beskrevs urbefolkningskvinnor som laglösa, kringflackande själar, del av en kultur utan giftemålstraditioner. De här kvinnornas landrättigheter var ett sådant hot mot det koloniala tänkandet att det måste begränsas.

Ursprungskvinnan, ”squaw”, sattes under ett pass-system infört av den engelska kolonialmakten. Systemet hindrade henne från att resa för att skydda städernas europeiska befolkning från hennes ”omoraliska” inflytande.

Att anta att urbefolkningskvinnor inte hör hemma någonstans är en logisk förlängning av den mest grundläggande koloniala idén om fri tillgång till urbefolkningarnas land. Den som accepterar att urbefolkningskvinnor inte har några band till sina hem och är mer än villiga att fly när som helst, kan på så vis legitimera tvångsförflyttningen av urbefolkningar från hem och land.

Urbefolkningskvinnorna beskrivs ofta som drogberoende, prostituerade kvinnor i kanadensisk media. Den bilden bidrar, tillsammans med fördomar mot prostituerade, till att förstärka synen på urbefolkningskvinnor som mindre värda än kvinnor ur majoritetbefolkningen. Fördomar mot sexarbetare är vanligt förekommande inom poliskåren, enligt lobbygruppen Stella i provinsen Quebec. Ett exempel är när en prostituerad i Montreal anmäler ett överfall och polismannen säger “Du blev inte våldtagen. Du fick bara inte betalt.”

Liknande resonemang finns i en rad artiklar som har publicerats i kanadensisk media. Vita män som hade begått våldsbrott mot urbefolkningskvinnor identifierades genom yrken och bakgrund. Kvinnorna som hade blivit utsatta för våld presenterades däremot som ovärdiga samhällsmedborgare och drogberoende sexarbetare. Förnekandet av sexarbetares identitet och värde yttrar sig i samhällets vägran att lyssna på dem, och hur de personer som har uppdraget att skydda deras rättigheter förlöjligar deras vittnesmål om misshandel.

Enligt kriminalinspektör Dickason, som arbetat med många av fallen av försvunna urbefolkningskvinnor som var sexarbetare i provinsen Bristish Columbia under 1990-talet, var hans överordnade motvilliga till att göra en riktig utredning. De ville inte gå vidare med anmälningarna och hänvisade till man saknade bevis, brottsplats och kroppar. Detta trots att många kvinnor hade anmälts som försvunna av familjer och vänner, och att polisen hade tagit emot anmälningar som detaljerat beskrev våldsamma attacker. Agerandet visar på ett djupare antagande som bygger på stereotyper av sexarbetare och urbefolkningskvinnor: Urbefolkningskvinnor speciellt – och sexarbetare generellt – är kroppar, inte människor.

Inte förrän seriemördaren Robert Pickton greps 2002 började anmälningarna tas på allvar. Han har knutits till 33 mord på urbefolkningskvinnor och misstänks på goda grunder för betydligt fler.

Sexuellt våld är en inneboende del av det koloniala utövandet. Att göra urbefolkningskvinnor opersonliga spelar en väsentlig roll för uppfattningen om dem, inte bara som rotlösa och drogberoende, men också ”möjliga att våldta”. Det verkar som om urbefolkningskvinnan inte kan få uppmärksamhet genom sina ord, framgångar eller förhållanden, bara genom sin kropp. I denna situation är frånvaron av en kropp också frånvaron av ett brott.

Polisens engagemang i fallen av försvunna och mördade urbefolkningskvinnor kan inte bli annat än bristfälligt så länge den koloniala attityden får leva kvar.

Attityden innebär att urbefolkningskvinnor inte anses vara välrotade i sina samhällen eller älskade av sina familjer och att man saknar respekt för urbefolkningarnas landrättigheter, vilka annars skulle ha tagits för givna.

Attityden är grunden för polisens bristande bristande respekt för urbefolkningskvinnors identitet och yrken (sexarbetare eller inte), att urbefolkningskvinnor inte ges möjlighet att agera på samma sätt som kvinnor ur majoritetsbefolkningen.

Polisens långsamma agerande är en manifestation av Kanadas historia av kolonial maktutövning.


Översättning: Ebba Olofsson

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151125 - Helena Brors

"Inquiry into missing and murdered aboriginal women to begin within two weeks"

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: