Proactiva open arms och andra frivilligorganisationer räddar så många de kan trots förbud, men hur många som drunknar vet ingen.

Alla officiella räddningsinsatser på Medelhavet har avbrutits

2020-11-24 | Christin Sandberg padlock

UTRIKES


Notiser:

#covid19: Vård och omsorg för äldre brister i alla regioner

Gränsöverskridande kartläggning av våld inom akademin

Ny rapport om kommersiell sexuell exploatering


Skamligt skuldbeläggande av omsorgspersonal

2020-11-24 | Anna-Klara Bratt padlock

OPINION

Otillåtna motiveringar när hbtqi-flyktingar nekas asyl

2020-11-24 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES


EU:s passivitet i Västsahara bäddar för ännu ett blodigt krig

2020-11-23 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Mobilisera mot patriarkalt våld!

2020-11-22 | Coordinadora Feminista Latinoamericana padlock

OPINION