Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

Sverige måste ta emot människor från Moria

2020-09-15 | Malin Björk padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION


Notiser:

Nya protester mot förslag som inskränker aborträtt i Slovakien

#covid19: Minoriteters utsatthet lyfts fram i ny rapport


Inte bara Umeå som kan orosanmäla pappor vid sexköp

2020-09-15 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Kvinnokämpen Intisar Al-Amyal hyllas med Per Anger-priset

2020-09-15 | FemPers padlock

FEMINISM


Amat Levin.

Amat Levin utforskar Gambia ur svenskgambianskt perspektiv

2020-09-11 | Karen Austin padlock

KULTUR