Maria Dexborg, Andreas Risan och Bonnie Berggren är tre av föreningens initiativtagare och styrelsemedlemmar.

Transnationellt adopterade organiserar gemensam plattform

2020-08-25 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES


Notiser:

Konventionsbrott om Sverige förhandlar bort krav på saklig grund vid uppsägning

Göteborg första svenska stad att stödja kärnvapenförbud

Kortare arbetstid på finska socialdemokraters agenda

Behovsanställda betalar högt pris för flexibelt arbetsliv

Utvidgat uppdrag för utredning om vårdens krisberedskap


Kampanj för global solidaritet efter nya massakrer i Colombia

2020-08-25 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Romantiska sommardrömmar

2020-08-24 | Sandra Dahlén padlock

INRIKES


Samling inför promenad och samtal om boende och grönskans betydelse.

Bostadsojämlikhet större problem än bostadsbrist

2020-08-22 | Undertecknarna padlock

OPINION


Sant att kvinnor inte har alltigenom samma intressen

2020-08-25 | Bilan Osman padlock

OPINION