Helene Axelsson, folkbiblioteket i Mjölby.

Bibliotek i förändring

2019-09-06 | Christin Sandberg padlock

KULTUR


Notiser:

#metoo: Seko sjöfolk vill motverka sexuella trakasserier

Hongkong drar tillbaka lagförslaget bakom politisk kris

Få agerar när oegentligheter sker på arbetsplatsen

Lika lön till Finlands fotbollslandslag


Nolltolerans enda godtagbara målet gällande hatbrott

2019-09-05 | Farida Al-Abani padlock

KRÖNIKA/OPINION

”Det ska vara självklart att våra kroppar går att försäkra”

2019-09-06 | Eva Jarnhäll padlock

OPINION


Forskargruppen består av Yvonne Leffler, Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson och Birgitta Johansson Lindh.

Skäl att revidera historisk bild av kvinnors författarskap

2019-09-06 | FemPers padlock

KULTUR


Nooshi Dadgostar (V).

Behoven ska styra vården

2019-09-06 | Nooshi Dadgostar padlock

OPINION