Våldsamt och osäkert i hela Afghanistan

2017-08-29 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES


Notiser:

Klarspråk sedan Moderaterna offrat Anna Kinberg Batra

Ny bok skildrar feminism i arkitekturen


”Brunkolet förstör natur, klimat och människoliv”

2017-08-29 | Felicia Mulinari padlock

EKONOMI

Stadium gör PR av jämställdhet inom idrotten

2017-08-25 | Moa Svan padlock

SPORT


Bilden visar en valövning gjord inför det venezolanska valet i år, då 11,6 miljoner eller 56 procent av alla röstberättigade deltog.

Militärt våld löser inte problemen i Venezuela

2017-08-28 | Undertecknarna padlock 1

OPINION


De möts i dansens politik

2017-08-29 | Frida Sandström padlock

KULTUR

Risk att många ser det som meningslöst att rösta

2017-08-29 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET


S-kvinnor vill riva asyllag men kräver ingen amnesti

2017-08-29 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES