Digital lansering av rapporten "Inte utan min hund" - med Roks och Se Sambandet


Roks och Se Sambandet presenterar:

Digital lansering av ”Inte utan min hund!” - Att förstå och hantera sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, tjejer och familjedjur. En handbok för Roks kvinno- och tjejjourer.

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn har ett starkt samband med mäns våld mot djur. När det finns djur i familjen blir de allt som oftast också utsatta för mannens våld. Djuret blir hotat och ibland direkt utsatt för fysiskt våld med syfte att skada och kontrollera kvinnan eller tjejen.

Roks och Se Sambandet har, med finansiering från Brottsoffermyndigheten, tillsammans tagit fram en skrift för kvinno- och tjejjourer angående just detta, information och praktiska tips gällande att möta kvinnor och tjejer med husdjur som varit utsatta för mäns våld.

Kom och lyssna till författarna och representanter från Roks om vad som framkommer i rapporten! Även fast handboken framförallt är skriven för kvinno- och tjejjourer passar detta alla som möter kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för mäns våld. Det är en kunskap som behövs hos alla för att underlätta för kvinnor och tjejer att lämna en destruktiv relation, tillsammans med sitt djur.

Varmt välkommen! Mer information och länk till lanseringen kommer! https://www.roks.se/ https://sesambandet.se/

När: 18 maj 2021 13:00 - 18 maj 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Roks - mot mäns våld mot kvinnor