Civilsamhällets antirasistiska ansvar


Teskedsorden välkomnar ledningspersonal i det civila samhället till vårens nätverksträffar! Teskedsordens projekt Bredda Branschen strävar efter att belysa och driva frågan om hur vi gemensamt kan skapa ett civilsamhälle med arbetsplatser som är mer jämlika och rättvisa.

Till dessa träffar bjuder vi in verksamma inom civilsamhället i ledningsposition med medarbetaransvar såsom chefer och HR. 1️⃣ 24 mars 10.00-12.00

🟠 Vithet och civilsamhället med Bilan Osman.

Vad är rasism? Hur påverkar idén om ras oss i vardagen? Vad är vithet i relation till ras? Att vara antirasist - vad innebär det och vad kräver det av oss? Föreläsaren och skribenten Bilan Osman delar med sig av kunskaper kring normer, rasism och jämlikhet. 2️⃣ 21 april 10.00-12.00

🟠 Antirasistiskt ledarskap och ansvar med Anna Adeniji. Anna är konsult och utbildare med specialisering på kritiskt mångfaldsarbete och antirasistiska strategier.

Nätverksträffen innehåller en föreläsning av Anna och ett samtal mellan Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin och Bredda Branschens projektledare Isatou Svenungsson. De kommer att prata om antirasistiskt ledarskap i den praktiska vardagen, fallgropar att se upp för och vägar framåt.

Förmiddagen behandlar diskrimineringslagen och aktiva åtgärder som ett golv som vi behöver stå stadigt på för att kunna förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Ett antirasistiskt ledarskap siktar högre än så genom att uppmuntra ett aktivt lärande och förkroppsligande av insikter. Det räcker inte med goda avsikter, man måste också vara beredd att agera i situationer och konflikter som har rasistiska konsekvenser. 3️⃣ 12 maj 10.00-12.00

🟠 Minoritetsstress med leg.psykolog Hanna Wallensteen. Vad är minoritetsstress? Hur yttrar det sig i relation till etnicitet och hudfärg? Vem drabbas och vad får det för konsekvenser?

Vad kan vi som arbetsgivare, chefer, kollegor och medmänniskor göra för att minska risken för minoritetsstress i arbetslivet? Vad kan vi göra om den redan är ett faktum och vad kan vi göra om vi själva råkat bidra till den?

Hanna har lång erfarenhet av att arbeta med frågor om normer, rasism och inkludering. Hanna arbetar bland annat med enstaka stödsamtal till personal inom olika verksamheter samt med längre individuella psykoterapier för personer som upplever minoritetsstress. Nätverksträffarna genomförs digitalt och i samarbete med ABF. Fler tillfällen för civilsamhällesanställda går att hitta via vår hemsida eller vår Facebook-sida.

Anmälan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx... OBS❗️ Anmäl dig via ovan länk då det inte räcker att klicka i "delta" i eventet på FB. Detta event uppdateras löpande med mer information. Projektet Bredda Branschen finansieras av MUCF. Läs mer om projektet här: www.teskedsorden.se/bredda-branschen/ Vill du komma i kontakt med oss? Maila på breddabranschen@teskedsorden.se

När: 12 maj 2021 10:00 - 12 maj 2021 12:00

Var: / Digital

Arrangör: Teskedsorden och ABF