Föreläsning: Socialtjänstens stöd - våld i nära relation


Föreläsningen hålls digitalt och i realtid via Folkuniversitetet Jämtlands Youtube-kanal. Socionom och fil. doktor i socialt arbete Veronica Ekström föreläser om "Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer".

Vilket ansvar har socialtjänsten för stöd till våldsutsatta kvinnor? Veronica berättar om hur Socialtjänstens skyldigheter ser ut och vad forskningen visar om hur detta stöd fungerar. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation kan ha behov av olika former av stöd, som till exempel skyddat boende, stödsamtal, pengar eller någonstans att bo. Det finns stora skillnader mellan kommuner i hur man har valt att organisera stödet och vilket stöd man också erbjuder.

Här kan du läsa mer om föreläsningen och om Veronica som forskare: https://www.folkuniversitetet.se/.../sam.../distans/1092851/ Föreläsningen kostar inget och kräver ingen anmälan.

När: 10 maj 2021 18:00 - 10 maj 2021 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Folkuniversitetet Jämtland och Självklart