Samtalskväll: Vid gränsen. Sverige och flykten undan Förintelsen


Välkommen till en samtalskväll om vad som hände vid Sveriges gränser under andra världskriget. Om hur det var att komma som flykting till Sverige, om gränsbevakning och flyktingpolitik. Samtalet hålls i zoom och livesänds här och på vår webbplats.

För mer information och anmälan klicka här: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flevandehistoria.se%2Fkalendarium%2Fsamtalskvall-vid-gransen-sverige-och-flykten-undan-forintelsen%3Ffbclid%3DIwAR2Me0buLIlrTHWS_Rew3G_0NDx8-dCGF1tse5AHwCbM0ESxnz5hVicBlQk&h=AT3jbYE-gJ1Bk3f4ngjXXvBjGqo-ImftiND1RWqaEJJH2Bv2Sv88s8ip_ViIuCd--v7iIyHU2MYab8Q3CJDJ_M4mVEWlRzjqL5K-nuyg_fPyEaXYs4oCMB6Bz4FXXVPpsrJNf5M&__tn__=q&c[0]=AT3lvwtFAfJoXRuCv0sYPDu9EGPbJBouvbyn5fjXulhvwn75ZV_U9G6JDtsnZ9geoZV_xEqp3lLjwjM1TGVQ6wlUlHJLbgGuT62DxqGLr2HOx4Dt5uW8YlAqVI6UL-98ueMtkTd-jNLxRqZzIId9ie37

När: 5 maj 2021 17:30 - 5 maj 2021 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia