Att jobba MED barn - om delaktighet och inflytande


Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. Seiran Alipour, socionom, berättar hur vuxna kan göra genom konkreta exempel och tips utifrån Bris verksamhet.

Föreläsningen är 30 minuter lång och kostnadsfri, och du deltar via zoom: https://us02web.zoom.us/j/87907205000

Mer info om våra föreläsningar hittar du på https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/lunch-med-bris/. Alla nätföreläsningar erbjuds enbart live och kan inte ses i efterhand.

När: 4 maj 2021 12:00 - 4 maj 2021 12:30

Var: / Digital

Arrangör: BRIS: Barnens Rätt I Samhället