Vägen till jämlik vård med Roya Hakimnia


Om primärvården i socialt utsatta områden med Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm.

I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling möjligheter att stärka primärvården i storstädernas låginkomstområden. Från avgiftsfri primärvård och ett lägre antal listade patienter per läkare, till större möjligheter att arbeta uppsökande och bedriva lokalt forsknings- och utvecklingsarbete.

Vad kan göras redan idag för att göra vården mer jämlik? Vilka reformer krävs för att förverkliga hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål om ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” och att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” (HSL 3 kap. 1 §)?

Medverkande: Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm. Roya Hakimnia samtalar med Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag: https://www.simplesignup.se/event/178981 Läs om webbinarieserien här: https://arenaide.se/vagen-till-jamlik-vard/

När: 29 april 2021 14:00 - 29 april 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Arena Idé