Bilder som förändrar världen - Genusfotografen


Tomas Gunnarsson är fotograf, journalist och genusvetare som synliggör, analyserar och utmanar könsstereotyper i media, reklam och foto. Med sina föreläsningar, blogginlägg, bildhandböcker och fotoutställningar försöker Tomas öppna våra ögon för hur bilder antingen kan cementera och konservera snäva könsroller och föråldrade maktstrukturer eller förändra, lösa upp normer och ska större handlingsutrymme för oss alla, kvinnor, män och övriga.

Föreläsningen ges digitalt via Zoom. Anslut till föreläsningen via länken nedan strax före utsatt starttid. https://us02web.zoom.us/j/86172910412#success

Föreläsningen är ett samarbete mellan biblioteket, kommunikationsenheten, jämställdhet- och folkhälsostrateg samt HR-avdelningen på Kristinehamns kommun.

Föreläsningen genomförs med stöd av Region Värmland.

När: 27 april 2021 17:00 - 27 april 2021 18:00

Var: / Digital

Arrangör: Kristinehamns bibliotek och Kristinehamns kommun