Arkivkafé - Kvinnosaker: ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål


Välkommen till vårt digitala Arkivcafé där Karin Carlsson presenterar sin bok ”Kvinnosaker – ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål”.

I boken lyfter historikern Karin Carlsson fram kvinnors 1900-talshistoria genom 50 föremål. Den 22 april gästar hon Arkivcentrum i Norrbotten för att prata om föremål som historisk källa. Hon berättar hur vi kan komma närmare dåtida kvinnors vardag genom att se närmare på engångsbindans föregångare, och hur drinkglaset, cykeln och vibratorn bär på viktiga berättelser om normförskjutningar och kvinnors ökade handlings- och rörelseutrymme över tid.

Karin Carlsson är forskare på Stockholms universitet och sitt huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot genus- och välfärdsfrågor. Hennes bok Kvinnosaker är illustrerad av Amanda Berglund och ges ut av Bonniers fakta i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska museum.

När: 22 april 2021 14:00 - 22 april 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Arkivcentrum Norrbotten