Ska platsen vi bor på ha rättigheter?


Vad skulle hända om vi förhöll oss till jorden på ett annat sätt? Hur skulle vi behandla jorden som vi alla bor på om vi erkände naturen rättigheter?

Detta webbinarium arrangeras som en del av programmet under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) som i år har temat ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”. I vårt seminarium lyfter vi blicken och talar om jorden som vårt gemensamma hus, platsen där vi alla bor och som vi behöver värna och ge rättigheter för att överhuvudtaget kunna överleva.

Världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och miljömordet som leder mänskligheten till en avgrund. Allt fler anser även att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst i Sverige. Idén om att naturen ska erkännas rättigheter har sin grund i urfolkskulturer där man ofta ser på jorden och dess invånare som en enda enhet. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

I detta folkbildande samtal tas internationella, nationella och lokala perspektiv på naturens rättigheter upp.


Medverkande Carmen Blanco Valer Mariam Carlsson Kanyama Marie Persson Njajta Moderator: Viktor Eckert; Färnebo folkhögskola

När: 21 april 2021 10:00 - 21 april 2021 11:00

Var: / Digital

Arrangör: Färnebo folkhögskola