Kritiska perspektiv på Göteborgs Stads villkor för föreningsbidrag


Göteborgs Stad har under senare år tagit fram riktlinjer och handlingsplaner för vilka villkor som ska gälla för att få bidrag av stadens förvaltningar, få hyra stadens lokaler och för att få föreläsa, debattera och delta i stadens arrangemang. Regler och villkor som lett till att bidrag inte beviljas, lokaler inte upplåtes men också till att samtal inte förs, röster inte hörs och möten i debatter uteblir.

I Göteborgs Stads dokument står till exempel att föreningar ska ”respektera mänskliga rättigheter” och ”fungera enligt demokratiska principer” för att få hyra lokal eller för att få bidrag. Nyligen blev Studieförbundet Ibn Rushd nekat bidrag av Göteborgs Stad. Bland annat med hänvisning till dessa dokument, trots att Ibn Rushd motsatte sig beskrivningarna av dem som låg till grund för beslutet. Ingen juridisk instans har heller prövat om något juridiskt fel har begåtts eller inte.

Kommer beslutet innebära att religiösa föreningar som inte är muslimska, och föreningar i allmänhet, granskas på samma sätt? Vad kan stadens beslut få för konsekvenser för göteborgarnas förtroende och tillit till det demokratiska samhället?

Välkommen att ta del av ett samtal som fördjupar sig i vad Göteborgs Stads agerande kan få för konsekvenser för det offentliga samtalet, för tilltron och demokratin.

Medverkande:

Amanj Aziz, moderator. Erik Amnå, forskare och författare till, bland annat, rapporten "När tilliten prövas - en studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag". Nazem Tahvilzadeh, forskare och författare till, bland annat, rapporten "Folkbildning i marginaliserade stadsdelar". Nazems forskning handlar om kritiska perspektiv på urban politik och offentlig förvaltning med fokus på makt, demokrati och policyfrågor. Malin Widehammar, arbetar på Föreningen Navet och är författare till rapporten "Röster om civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg".

Samtalet görs i samarbete med Kulturhuset Bergsjön. Tisdag 20/4 kl 13. Programmet sänds på Blå Ställets Facebooksida.

När: 20 april 2021 13:00 - 20 april 2021 14:00

Var: / Digital

Arrangör: Blå Stället och Madde Lundin Blå Stället