Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag


Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Denna självbild utmanas dock allt oftare både inom kultur och politik såväl som inom forskningen. Samtidigt är okunskapen fortsatt utbredd om samisk kultur och historia, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet mot fördomar och rasism mot samer.

Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. Vi kommer också att få höra panelisternas syn på hur rasism mot samer tar sig uttryck idag.

MEDVERKANDE Maja Hagerman - vetenskapsjournalist och författare. Per Olof Nutti - Styrelseordförande i Sametinget. Sametinget är både en myndighet och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. Olov-Anders Sikku - Fristående ledarskribent på Östersundsposten. Moderator är Bodil Sundén, Forum för levande historia

Panelsamtalet livesänds här i evenemanget (där du kan ställa frågor till deltagarna) och på vår hemsida. Ingen anmälan krävs.

Läs mer om eventet här: https://www.levandehistoria.se/kalendarium/frukostseminarium-rasism-mot-samer-i-historien-och-idag?fbclid=IwAR0iwSd7zLbseC1JinWeJVtMEPswUDi2tSGdIDvBeS83YDBB3VMjwtnp3d4

När: 17 mars 2021 08:30 - 17 mars 2021 10:00

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia