Webbfortbildning: Historiebruk och nationalism


Forum för levande historia erbjuder en distanskurs med fokus på historiebruk och nationalism. Kursen pågår mellan den 15 mars – 28 april 2021.

Sista anmälningsdag: 9 mars (antal platser är begränsat). Du anmäler dig till kursen här: https://www.levandehistoria.se/node/5583

Kursen kommer att fokusera på hur man kan skapa lärandesituationer med hjälp av begreppen historiebruk och nationalism. Som kursdeltagare får du via skriftliga inlämningsuppgifter ta del av andra deltagares erfarenheter och reflektera över ditt eget och dina elevers lärande. Du kommer även att få ta del av andra kursdeltagares erfarenheter och reflektera över ditt eget och dina elevers lärande. Målet är att man efter kursen ska ha fått nya verktyg för att kunna ta svåra samtal i klassrummet där olika historieskrivningar står emot varandra.

För att delta behöver du en dator eller surfplatta med hörlurar eller högtalare, internetuppkoppling och en e-postadress. Beräknad tidsåtgång är cirka tre timmar i veckan. Efter fullföljd kurs får du ett kursintyg.

KURSSTART: 15 mars KURSSLUT: 28 april

FÖR VEM: Undervisande lärare i historia, samhällskunskap, SO, svenska eller närliggande ämnen där historiska exempel och värdegrundsfrågor berörs. Lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet välkomnas, liksom lärare på folkhögskola annan vuxenundervisning. Deltagaren ska kunna bidra med egna erfarenheter och reflektioner över undervisning och lärande.

VAR: Kursen kommer hållas digitalt på distans. Ett välkomstbrev med mer information kommer att skickas ut från kursledarna senast den 12/3 för de som anmält sig. Håll utkik i mailen och även i skräpposten.

Kursen är kostnadsfri och sker helt på distans. Det finns inga obligatoriska träffar utan deltagarna arbetar självständigt. Gruppen följer en gemensam kalender med fyra skriftliga inlämningstillfällen. Vid dessa inlämningar förväntas man även ge feedback till en annan deltagare. Varmt välkommen till kursen!

När: 9 mars 2021 00:00 - 9 mars 2021 23:59

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia