Jämställdhet i skola - ett förebyggande arbete


Välkommen till en digital konferens med aktuell forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte. Talar gör bland annat Emma Leijnse, journalist och författare Fredrik Zimmerman, lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås Under dagen kommer vi lyfta ämnen som interkulturell pedagogik, trygghet i skolan, sex och samlevnad, normkritisk pedagogik, radikalisering och kön, utbildningsval med mera. Konferensen är gratis - men anmälan krävs! anmälan sker i länken senast den 1 mars.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser---skane/2021-01-26-jamstalldhet-i-skola-och-utbildning--ett-forebyggande-arbete.html?fbclid=IwAR2BBgnym1X1ZzA0yimbV304GekJKqWXPG9-sxL2EDnGK6gIynaQ0ROl0eQ

Dela gärna!

När: 8 mars 2021 13:00 - 8 mars 2021 16:00

Var: / Digital

Arrangör: Ett jämställt Skåne