Internationella Kvinnodagen 8-mars


Året som gått har präglats av pandemin som drabbat världen. Krisen har slagit extra hårt mot sjukvården, som sedan länge varit tungt belastad. Personalbrist och beordrad övertid har förvandlats till vardag för vårdarbetare. En grupp som allt för ofta kommer i skymundan när det talas om problemen i vården är undersköterskor. Vi i 8-mars kommittén är inte förvånade, eftersom 91 % av alla anställda undersköterskor är kvinnor. Det är ingen slump att ett av de mest kvinnodominerade yrkena är vidrigt underbetalt, det är en direkt konsekvens av könsmaktsordningen. Vi vägrar leva i ett samhälle där kvinnors arbete systematiskt värderas lägre än mäns.

När 8-marskommittén Stockholm i år bjuder in till demonstration blir det inte det traditionella tåget. Istället uppmanar vi alla att delta i en aktionsdag runt om i vår stad.

Om tillräckligt många inser vad som behöver göras är en annan värld är möjlig. Genom att organisera sig och arbeta för förändring kan ett samhälle byggas fritt från förtryck. I år kämpar vi för mer än en attitydförändring. Vi kräver högre lön för undersköterskor, arbetstidsförkortning med bibehållen lön och heltid. Organisera dig och delta i kampen mot kvinnoförtryck för en bättre värld. Upp till kamp!

När: 8 mars 2021 12:00 - 8 mars 2021 21:00

Var: / Stockholm

Arrangör: 8 mars-kommittén Stockholm