Förövaren finns i hemmet: Internationella kvinnodagen 2021


Eftersom vi tyvärr tvingats ställa in årets 8 mars-demonstration uppmärksammar vi internationella kvinnodagen digitalt istället.

Årets paroll är Förövaren finns i hemmet.

Våldet ökar i pandemins spår. När samhället stängs ner och vi uppmanas stanna hemma innebär det att kvinnor isoleras med sina förövare. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet ökade antalet misshandelsbrott mot kvinnor av någon hon känner med 4 procent under 2020 jämfört med 2019. Och mörkertalet är stort. Fler personer ringde förra året till kvinnofridslinjen än någonsin tidigare. Såväl tjej- som kvinnojourer i hela landet larmar om att utsattheten och våldet ökar.

Trots att regeringen tillförde extra medel förra året vittnar flera tjej- och kvinnojourer om att situationen är pressad. Mäns våld mot kvinnor får allt mindre uppmärksamhet, och på grund av att skyddade boenden upphandlas riskerar all den kunskap och erfarenhet landets kvinnorörelse besitter gå förlorad. Vidare minskar flera kommuner årligen stödet till kvinnojourer.

Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av en man. En av fyra kvinnor utsätts någon gång för relationsvåld. Vi kräver att ingen kvinna ska utsättas för våld, att ingen kvinna ska tvingas leva gömd för att samhället inte kan skydda henne. Vi kräver krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Våldet är bara symtomet, patriarkatet är pandemin!

Arrangörer: Nätverket för internationella kvinnodagen Ung Vänster Göteborg och Bohuslän Vänsterpartiet Göteborg Ta natten tillbaka Allt åt alla Göteborg Syndikalistiska Ungdomsförbundet Rojavakommittéerna Kurdiska Kvinnor för Integration Framåt Kamrater

När: 8 mars 2021 00:00 - 8 mars 2021 23:59

Var: / Digital

Arrangör: Ta natten tillbaka Göteborg, Allt åt alla