Digitalt panelsamtal 8 mars


Hur har Covid-19 påverkat jämställdheten mellan kvinnor och män? Vad kan EU göra för att öka kvinnors egenmakt och för att mildra effekterna av covid-19-krisen? Hur ser utmaningarna ut och vilka är lösningarna?

Ett av EU:s grundläggande mål är jämställdhet mellan kvinnor och män. Europaparlamentet har vid flera tillfällen uppmärksammat den bristande jämställdheten i EU, och nu senast hur covid-19-pandemin riskerar att bryta de senaste årens framsteg som ändå gjorts på området.

Välkommen till ett digitalt panelsamtal där vi på Internationella kvinnodagen diskuterar covid-19-krisens effekter med några av de svenska Europaparlamentarikerna och företrädare för myndigheter och organisationer som arbetar för ökad jämställdhet. Hur har jämställdheten i Sverige påverkats av covid-19? Hur ser det ut i arbetslivet, har kvinnors våldsutsatthet förändrats? Och hur kan EU bidra till att öka jämställdheten i medlemsländerna?

Vill du också följa diskussionen? Vi livesänder samtalet kl.10.00-11.30 ➡️ http://epfacebook.eu/qwXq

Datum: Måndag 8 mars 2021 Tid: Kl. 10.00–11.30 Plats: Europaparlamentets Youtubekanal

Medverkande: Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C) Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (MP) Heléne Fritzon, Europaparlamentariker (S) Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M) Jessica Stegrud, Europaparlamentariker (SD) Ulrika Husmark, professionsanalytiker Akavia Peter Vikström, avdelningschef Jämställdhetsmyndigheten

När: 8 mars 2021 10:00 - 8 mars 2021 11:30

Var: / Digital

Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige