Den kvinnliga rösträttsrörelsen – folkbildande rörelse


Historiken Josefin Rönnbäck, berättar om den allmänna och lika rösträtt som vi har i Sverige som inte kan tas för given. Att människor har kämpat i decennier för dessa. Hon berättar också om hur kampen för kunskap gick hand i hand med kampen för utvidgade medborgerliga rättigheter. Föreläsningen visar också hur viktiga folkrörelser och folkbildningen var och är för demokratin. Hur viktigt det var med den lokala förankringen.

Föreläsare: Josefin Rönnbäck, forskare inom genus, demokrati och medborgarskap, med särskilt fokus på kvinnors rösträtt.

Länk: https://zoom.us/j/98951204927

När: 8 mars 2021 18:00 - 8 mars 2021 20:00

Var: / Digital

Arrangör: NBV Mitt