Genus – ett relevant begrepp? Ett samtal om genusbegreppets akademiska framtid


Seminarium i sociologi

Boksläpp för Mia Eriksson och Lucas Gottzéns bok ”Genus” (Liber 2020)

Föreläsare Mia Eriksson, Lucas Gottzén, Stockholms universitet & Sofie Tornhill

Seminariet hålls i detta Zoom-rum. https://lnu-se.zoom.us/j/62244766365?pwd=ZEpqQU1DcGs3ZTZWSXZPSk1oRFcxQT09#success

När: 4 mars 2021 13:15 - 4 mars 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Linnéuniversietet