Christinas nyutkomna biografi över Anna Bugge Wicksell,


Välkommen på onsdag 3 mars kl 13.15–15!

Forskarseminariet i mänskliga rättigheter får besök av historikern Christina Carlsson Wetterberg. Vi ska diskutera Christinas nyutkomna biografi över Anna Bugge Wicksell, som var jurist och en av förgrundsgestalterna inom den kvinnliga rösträtts- och fredsrörelsen. En intressant fråga för oss MR-vetare är hur det kom sig att Bugge Wicksell var med på det allra första mötet med Nationernas förbund år 1920.

Please note that this seminar will be in Swedish. // Detta seminarium hålls på svenska. För Zoom-information och det textutdrag som vi läser i förväg, kontakta lena.halldenius@mrs.lu.se Följ länken för att läsa om Anna Bugge Wicksell i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Alla är välkomna!

När: 3 mars 2021 13:15 - 3 mars 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Human Rights Studies, Lund University