Sveriges roll i EU:s fördjupade försvars- och säkerhetssamarbete


Välkommen till ett webbinarium med Försvarsminister Peter Hultqvist den 25 februari kl. 16.00-17.00 Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarssamarbete. Ingen europeisk stat kan på egen hand möta alla dagens allvarliga och komplexa säkerhetspolitiska utmaningar eller få genomslag som global aktör. I detta webbinarium kommer vi att diskutera vilken politisk inriktning EU:s säkerhets- och försvarssamarbete bör ta och vilken roll Sveriges ser sig ha i detta (den så kallade ”EU:s strategiska kompass”). Områden som dessutom kommer att tas upp för diskussion är till exempel utvecklingen av EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) och EU:s försvarsfond.

Välkomsthälsningar: Annicka Engblom, ordförande för Atlantkommittén och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige Inledningsanförande: Peter Hultqvist (S), Sveriges försvarsminister Paneldeltagare: Pål Jonson (M), Ordförande riksdagens försvarsutskott Timo Pesonen, Generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor (GD Defis) Anna Wieslander, Nordeuropachef för Atlantic Council Christian Leffler, tidigare biträdande chef för EU:s utrikestjänst

Seminariet samarrangeras av Svenska Atlantkommittén och EU-kommissionens representation i Sverige Datum: 25 februari 2021 Tid: Kl. 16.00 – 17.15

När: 25 februari 2021 16:00 - 25 februari 2021 17:00

Var: / Digital

Arrangör: Svenska Atlantkommittén och EU-kommissionens representation i Sverige