Strategier för ett kritiskt och radikalt socialt arbete i undervisning och praktik


Nyliberalismen får oss att tro att det inte finns några alternativ, inte heller i eller för socialt arbete. Samtidigt har vi på senare år bevittnat ett ökat intresse och en kamp för ett annat socialt arbete. Ett socialt arbete som på allvar kan utmana nyliberala strukturer och modeller som ’New Public Management’ och visa på andra alternativ för ett mer politiskt orienterat arbete. Syftet med det här webinaret är att tillsammans lyfta erfarenheter, motstånd och strategier av sådana alternativ med målet att bidra till ett kritiskt, radikalt och antirasistiskt socialt arbete i undervisning och praktik.

Program: 17:00-17:10 Information om SWAN-I Sverige. Jessica H Jönsson. 17:10-17:45 Samtal om aktivism inom akademi och socialt arbete utifrån Malmös hantering av papperslöshet. Vanna Nordling och Paula Aracena. 17:45-18:00 PAUS 18:00-18:45 Erfarenheter av utmaningar, möjligheter och strategier för att arbeta radikalt och kritiskt i socialt arbete. Diskussion i mindre grupper. 18:45-19:00 PAUS 19:00-20:00 Hur kan vi arbeta fram strategier för att kunna praktisera och driva ett kritiskt och radikalt socialt arbete? I panelen: Masoud Kamali, Zhiwar Rashid, Linn Ahlgren, Dani Diaz och Paula Aracena. Du anmäler dig genom att maila ditt fullständiga namn till: swaninternational.sweden@gmail.com senast 23e februari. Skriv ”anmälan till webinar” i ämnesfältet.

Därefter får du ett mail med länk till webinaret som hålls genom programmet Zoom

När: 25 februari 2021 17:00 - 25 februari 2021 20:00

Var: / Digital

Arrangör: Det sociala arbetets aktionsnätverk - SWAN