Uppstart med vår projektpartner Mawada


Onsdagen den 24 februari kl 16.00 har du möjlighet att få lära känna vår projektpartner Mawada som är en jemenitisk kvinno- och ungdomsorganisation baserad i Aden, södra Jemen.

Mawadas ordförande Samah Ali Abdo Yousef kommer att berätta mer om det projekt som Operation 1325 och Mawada samarbetar kring. Är du intresserad av att delta i detta möte? Skicka ett mejl till info@operation1325.se och skriv "Mawada uppstart" i ämnesraden.

Det projekt som är grunden för samarbetet har nu äntligen fått finansiering och vi ser fram emot att inleda detta gemensamma arbete. Projektet startar nu i början av 2021 och det övergripande målet är att öka medvetenheten om Resolution 1325 bland jemenitiska kvinnor och deras rätt att vara med i landets fredsprocess. Målgruppen består av 350 kvinnor där 250 personer är unga kvinnor som är engagerade i civilsamhället i Aden och 100 av kvinnorna är internflyktingar.

Varmt välkommen att delta!

När: 24 februari 2021 16:00 - 24 februari 2021 17:00

Var: / Digital

Arrangör: Operation 1325