Olagliga adoptioner- Varför tar Sverige inte ansvar?


På onsdag den 24 februari kl. 18 samtalar de vänsterpartistiska riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Jon Thorbjörnson, Marita Rodriguez och jag på Clubhouse om varför Sverige hittills har vägrat att tillsätta en statlig utredning för att gå till botten med de korrupta utlandsadoptionerna.

https://www.joinclubhouse.com/event/PD97ZRva (OBS: Lorena har skapat event:et)

Vänsterpartiet är då det enda riksdagspartiet som officiellt stödjer de utlandsadopterades krav på tillsättandet av en statlig utredning enligt holländsk modell: ”Efter DN:s granskning av internationella adoptioner går nu Vänsterpartiet officiellt ut och kräver att Sverige utreder frågan. I ett första skede bör adoptioner från Chile utredas och på längre sikt hela det svenska adoptionssystemet, säger Jon Thorbjörnsson (V) till DN.”

https://www.dn.se/.../vansterpartiet-kraver-utredning.../... ”Som en del i granskningen av internationella adoptioner har DN berättat om hur hundratals barn som adopterats till Sverige från Chile stals från sina föräldrar. DN har talat med några av de adopterades biologiska föräldrar, som efter födseln fick höra att deras barn dött. En parlamentarisk utredning i Chile har slagit fast oegentligheter och i landet klassas adoptionerna nu som illegala.

Efter DN:s granskning kräver nu Vänsterpartiet officiellt att frågan utreds även i Sverige. – Det som måste utredas är hur det har gått till när barn har försvunnit i ett land och dykt upp i Sverige med nya vårdnadshavare. Den parlamentariska utredningen i Chile har slagit fast oegentligheter. Då är det självklart att Sverige ska gå till botten med det här från vår sida, säger riksdagsledamot Jon Thorbjörnsson (V), till DN. Även en brottsutredning pågår i Chile sedan tre år tillbaka, vilket rör tusentals adoptioner varav hundratals till Sverige. Jon Thorbjörnsson säger att de tidigare svaren från regeringen har varit att man bör invänta resultatet från den polisiära utredningen i Chile.

– Svaren vi har fått är att Sverige vill avvakta brottsutredningarna. Men den parlamentariska finns ju redan och det finns mängder med vittnesmål. Flera andra länder utreder redan saken – Danmark har startat en, Schweiz utreder adoptioner från Sri Lanka och i Nederländerna har man redan slutfört granskningen. Inget av de länderna har tyckt att det krävs en brottsutredning, säger han och fortsätter: – Här har vi en alldeles utmärkt chans att ta tag i detta i ett tidigt skede, nu när vi har indikationer på att det inte gått rätt till. Jag tycker att man borde rappa på. De här människorna blir ju äldre och äldre. Jon Thorbjörnsson säger att Vänsterpartiet har lyft frågan i tre år, sedan SVT sände ett reportage om adoptionerna från Chile. I riksdagen var saken på dagordningen tidigare i februari, i en interpellation till socialminister Lena Hallengren.

De chilenska fallen bör utredas först, enligt Jon Thorbjörnsson som hänvisar till att det finns en gedigen utredning i landet. Men sedan bör hela det svenska adoptionssystemet utredas, menar han. – Man bör göra en fullständig genomlysning och framför allt se över hanteringen av dokumentation. Mycket av det ligger i dag på adoptionsorganisationerna.”

När: 24 februari 2021 09:00 - 24 februari 2021 10:00

Var: / Digital

Arrangör: Vänsterpartiet